Aglarond

De volgende ochtend verzamelen de avonturiers zich in de Paladin inn. Hier vandaan vertrekken ShandoGwendolyn Kestral en Yuiros Aenbras naar het clubhuis van de Masters of the Yuirwood. Eén van de weinige laagbouw in het havendistrict van Velprintalar. Het heeft slechts twee verdiepingen. Hier spreken ze met Kishella Ferlantir en Andreas Sobror. Kishella is een star elf. Het gesprek is open en vriendelijk, hoewel Andreas zich met name tot Shando lijkt te wenden. De groep vertelt openhartig over hun ervaringen. De hoop wordt uitgesproken dat de partijen in de toekomst wat voor elkaar kunnen betekenen.

Het gesprek duurde tot na de lunch en Gwendolyn KestralShando en Yuiros Aenbras gaan vervolgens naar The Simbuls Palace, waar ze aanvullende informatie krijgen van de Simbulmyn. Eirthas Gelebraes is er niet, maar ze spreken met Folcoerr Jacceryl.

Hij vertelt hen dat de Harpers The Grail of Shargrailar gemaakt hebben als lokaas voor de Cult of the Dragon in Sembia. Het was niet de bedoeling dat de hoorn naar Aglarond zou gaan. Hier zijn ze de hoorn ook kwijtgeraakt. Daarnaast vertelde hij dat de Harpers er baat bij hebben als deze cel van de Cult zou worden opgerold.

Aangezien er geen hooks meer in Velprintalar zijn, besluit de groep naar Glarondar te gaan. Bij Griffonheight Keep spreken ze met Sergeant Telstar. Ze vragen naar paarden. Hij zegt toe contact op te nemen met Lord Velskoon Ingelbran Tyman. Hoogste in rang binnen de cavalerie van Velprintalar; een eenheid van een man of 50. Yuiros Aenbras biedt het kopen van paarden bij zijn vader aan als alternatief.

Tot slot besluit de groep dat Kyra Palphramond terug mag komen. Ze gaan haar halen en lichten haar in over het vertrek, de volgende ochtend. Rond het avondeten meldt conscript Erkwyr the Blue zich. Hij komt melden dat de groep paarden kan gaan kopen bij paardenfokkerij Aenbras voor het leger. Het benodigde goud kunnen ze de volgende ochtend ophalen. Erkwyr the Blue blijft eten en Kyra Palphramond indoctrineert hem met/bekeert hem tot het gedachtegoed van Torm.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.