Aglarond

De avonturiers gebruik de dag er op nog steeds om spullen te verkopen. ’s Avonds heeft de groep een diner met Lord Berdask Trameldor. Hij vraagt naar hun avontuur en betuigt zijn dankbaarheid. Die avond ligt er een uitnodiging van de Masters of the Yuirwood voor de groep van Narfedwyn bij The House of the Four Moons. De Masters of the Yuirwood houden zich bezig met de oude star-elvenruines in het bos en zijn door Lord Eifion Ellis benaderd, om de ruine bij Tanyuir te beheren. Zij willen de groep graag ontmoeten, om hun ervaringen te horen.

Kyra Palphramond meldt zich ’s avonds ook bij de tempel voor Gwendolyn Kestral. Zij heeft een droom gehad en een ontmoeting met een boer. Op basis hiervan is ze tot nieuwe inzichten gekomen. Ze wil graag terug bij de groep, omdat ze op deze manier Aglarond het best kan dienen. Na een lang nachtelijk gesprek belooft Gwendolyn Kestral het de volgende dag aan de groep voor te leggen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.