Aglarond

De volgende dag besteden de avonturiers aan het verkopen van de overige spullen en het kopen van nieuwe spullen. Tegen het eind van de middag gaan Gwendolyn Kestral en Torsten Fordenfroth terug naar Eirthas Gelebraes. Hij vertelt hen over zijn bevindingen. De hoorn is afkomstig van een dracolichShargrailar, of The Dark. Deze dracolich is door high-harper, ervaren en machtige leden van de Harpers, in Sembia verslagen. Zij hebben één hoorn bewaard en hier een kunstvoorwerp van gemaakt. De hoorn is een relikwie en heeft met name een symbolische waarde en zou daarom een mogelijk voorwerp voor rituelen kunnen zijn. Het voorwerp wordt ook wel The Grail of Shargrailar genoemd. Eirthas Gelebraes heeft nog geen tijd gehad om navraag te doen naar de motieven van de Harper. Hij zinspeelt op connectie en vraagt de groep over twee dagen terug te komen. Hij is er dan zelf niet, maar iemand anders zal hen te woord staan. Ze besluiten de hoorn weer mee te nemen.

Daarna gaan ze naar Sergeant Telstar. Ze delen het verhaal van Eirthas Gelebraes en vragen naar de mogelijke connectie met de Harper. Sergeant Telstar zegt dat The Simbul een goede relatie heeft met Elminster, een bekende high-harper.

Tot slot gaan ze naar The House of the Four Moons om de hoorn veilig te bewaren. Hier is ook een uitnodiging van Lord Berdask Trameldor binnen gekomen. Hij vraagt hen de volgende avond met hem te dineren.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.