Aglarond

De volgende ochtend melden Torsten Fordenfroth en Gwendolyn Kestral zich bij Sergeant Telstar. Zij ontmoeten hier Captain Ceridwen Anwyl. Captain Ceridwen Anwyl is hoogste officier binnen de Velprintalar city guard. Ze neemt het gesprek over en benadrukt dat de avonturiers op moeten passen dat de Simbulmyn de zaak niet volledig overneemt. Daarna geeft Captain Ceridwen Anwyl de groep het door haar ondertekende schriftelijke verzoek aan de Simbulmyn.

De groep loopt van heuvel naar heuvel over de bruggen in westelijke richting. De volgende stop is The Simbuls Palace. In dit complex van mintgroen gesteente zitten de Aglarondan Griffonriders van Velprintalar en de Simbulmyn. Torsten Fordenfroth en Gwendolyn Kestral melden zich aan de poort en worden even later opgehaald. Ze kunnen zich melden bij Eirthas Gelebraes. Het hoofd van de mages van de guard. Eirthas Gelebraes vraagt hen naar het verhaal en verzoekt hun aan het eind van de volgende dag terug te komen. Dan heeft hij meer informatie.

Op de volgende heuvel ligt The Council Hall. Dit is een enorm complex, waar je zonder de hulp van anderen de weg niet kan vinden. De groep wordt de weg gewezen naar de vleugel waar Lord Eifion Ellis en zijn gevolg zich bevinden. Ze worden hier verwelkomd door Eldarion. Deze is blij met het goede nieuws en geeft aan dat Lord Eifion Ellis nog een aantal uren niet beschikbaar is. De groep wacht. De onderhandelingen met Lord Eifion Ellis zijn hard. Met name Sonja Silversong wil het onderste uit de kan halen. Dit bekoelt de relatie met Lord Eifion Ellis. Ze lopen ook langs de vleugel van Lord Berdask Trameldor om aan te geven dat zijn dochter gered is en terug in haar dorp.

Daarna gaan ze naar de meest westelijke heuvel, waar de The House of the Four Moons op gebouwd is. Hier kunnen ze tegen kostprijs restorations krijgen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.