Aglarond

Bij middernacht bidden Gwendolyn Kestral en Sonja Silversong tot Selune. Gwendolyn Kestral vraagt om stone shapes. Na middernacht gaat de groep onzichtbaar en vliegend richting de toren. Op een steentje is silence gecast waardoor ze hun missie zo veel mogelijk onhoorbaar uitvoeren. Gwendolyn Kestral gebruikt de stone shapes om de toren binnen te gaan, daar waar de kopstukken slapen. De overval verloept voorspoedig. 5 kopstukken worden gevangen genomen en 1 gedood. Het verloopt niet helemaal ongezien. Twee wachthoudende soldaten zien ze, maar worden afgeleid met een hypnotic pattern. De 6 lichamen worden mee naar buiten genomen. Lord-General Natandil Greatshield vraagt de groep met hun vaardigheden Captain Onas Pyramon te ondersteunen bij de verhoren. Ze zeggen dit toe.

Die ochtend hebben alle coupeplegers zich verder teruggetrokken in de toren. Er staan geen schutters meer op. Lord-General Natandil Greatshield heeft bevolen dat ze zich overgeven, maar er gebeurt niks. In het tentenkamp wacht men vol spanning af. Sonja Silversong vindt het aan het begin van de middag te lang duren en vliegt naar de toren. Alleen de griffon staat hier nog boven. Ze blijft aan de rand staan en mijdt de griffon. Dan hoort ze geluid van gevecht uit de toren komen. Via het gat in de muur gaat Sonja Silversong naar binnen. De coupeplegers zijn onderling in gevecht. Het ene deel wil zich overgeven, het andere deel blijft zich verschansen. Er liggen een aantal gewonden en zelfs een enkele dode in de toren. private Wyreck probeert een andere te overtuigen gevangen vrij te laten, maar deze slaat van zich af. Sonja Silversong overtuigt de eerste twee soldaten om te stoppen en zich over te geven. Ze belooft dat ze niet worden gedood. Beneden in de common room lukt het haar niet direct om de groep zich over te laten geven. Corporal Dafyd Kinstaerr die blijkbaar de leiding heeft genomen wil zich niet overgeven en valt Sonja Silversong aan. Ze cast hold person en ontwapend de corporal. Vervolgens escorteert ze de soldaten naar buiten.

Captain Onas Pyramon en Lord-General Natandil Greatshield zijn blij dat de coupe-poging is beeindigd maar zijn minder blij met de toezegging van Sonja Silversong. Ze geven aan dat ze het zullen respecteren en er een mouw aan gaan passen. Kyra Palphramond wordt gevraagd de griffon te temmen en naar de aerie van Glarondar Keep te brengen. High-captain Miriwen Redfeather is er niet, die is op missie. Ook Captain Yuiros Hilton is afwezig. Hij verkent de Umber Marshes. Net in  het zicht van de muur zijn rare levende of geanimeerde struiken en planten gezien. Kyra Palphramond kan zich in de aerie melden bij Velskoon Sermund Dyllyd. Plichtzaam richt zij zich op deze taak en met meer geluk dan wijsheid slaagt ze er ook in.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.