Aglarond

De avonturiers vervolgen hun reis richting Glarondar. Halverwege de zesde dag zien ze een tentenkamp dat is op getrokken rond een wachttoren van de muur. In het tentenkamp is er veel wantrouwen. humans zitten in kleine groepjes bij elkaar. half-elven zien ze helemaal niet. Ze worden door Private Petyr naar een grote paviljoentent in het midden van het kamp gebracht. Hier worden ze ontvangen door Captain Onas Pyramon en Lord-General Natandil Greatshield, de eerste half-elven die ze zien.

Tijdens een goede avondmaaltijd worden ze door Captain Onas Pyramon gebrieft: “De afgelopen maand zijn er een aantal deserties geweest van half-elven. Er ontstond onrust in het leger. Dit heeft Captain Alwyl Madrell met een aantal van haar trouwe onderofficieren en Captain Bedwyr Bouddar (een Aglarondan Griffonrider) aangegrepen om haar plannen om een coupe te plegen, 21 Eleasis ten uitvoer te brengen. Ze heeft verkondigd dat Lord-General Natandil Greatshield achter de deserties zit en dat de half-elven de veiligheid van Aglarond in gevaar brengen.

De coupe-poging is mislukt, maar veel half-elven zijn gedood en ook een aantal muiters. De groep muiters is vervolgens gevlucht naar de derde wachttoren, waar Velskoon Germyd Steelcap de leiding heeft. Hier is opnieuw gevochten. Lord-General Natandil Greatshield is achter de coupeplegers aan gegaan met een leger. Toen zijn troepen hier arriveerden hingen er dode half-elven aan de toren. Wat er met de andere soldaten uit de wachttoren is gebeurd, is onduidelijk. Misschien hebben ze zich aangesloten, misschien zijn ze gevangen.

De lichamen van de half-elven zijn inmiddels door onze boogschutters van de toren verwijderd. De coupeplegers zitten er nog steeds. Lord-General Natandil Greatshield zit met een dilemma. De coupeplegers moeten gevangen en gedood of anderszins gestraft worden. Echter is minstens zo belangrijk dat het leger niet verder verzwakt: het onderlinge vertrouwen moet hersteld worden, de verdedigingswerken intact blijven en loyale soldaten moeten blijven leven om aankomende winter de ondoden weer op te kunnen vangen.

Daarom willen wij graag een beroep doen op jullie. Een groep avonturiers heeft een veel breder arsenaal en kan soms dingen bereiken waar een heel leger van soldaten niet toe in staat is. Wij vragen jullie om de toren binnen te dringen en de kopstukken van deze coupe-poging gevangen te nemen, dood of levend. Negeer de overige soldaten zo veel mogelijk. Wij gaan er van uit dat zij zich zonder leiding snel zullen overgeven. Tot slot, probeer de toren in tact te laten.”

De avonturiers accepteren de opdracht en de rest van de avond buigen ze zich over plattegrondschetsen van de toren om een plan te beramen. Maelthas gaat met zijn arcane eye scouten en verkent de toren. Hij geeft aan op welke verdieping en in welke kamers zich kopstukken bevinden. De groep komt er achter dat zich naast Captain Alwyl Madrell, Captain Bedwyr Bouddar en Velskoon Germyd Steelcap ook 3 burgers tot de kopstukken behoren. Twee van hen dragen fullplate, één draagt een chainshirt. Ze hebben holy symbols om. Als Maelthas ze beschrijft herkent Gwendolyn Kestral ze als symbols van Hoar.

Hoar is de god van 'vengeance' en 'poetic jusitce' en heeft onder de humans van Aglarond wel enige aanhang. Kyra Palphramond weet dat er een groep is in Aglarond die zich de Sons of Hoar noemen. Leden van deze groep zijn met name afkomstig uit oude adelijke families die onder de The Simbul macht en aanzien zijn verloren.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.