Aglarond

6 Scouts uit Tilbron gaan mee terug met de avonturiers naar de open plek waar de resten van de griffon liggen. Zij kunnen geen nieuwe sporen vinden anders dan die van wilde dieren die de afgelopen nacht met de resten aan de haal zijn gegaan. De scouts keren terug naar Tilbron en de groep gaat verder naar Mesring. De volgende dag brengt Yuiros Aenbras Velskoon Nedwyr Sandar naar Emmech. Een dag later keert hij terug.

Narfedwyn krijgt de volgende ochtend in alle vroegte wederom het gevoel dat er aan haar getrokken wordt. Opnieuw weet ze dit van zich af te schudden. Die dag herstellen Darvin Buckman en Evandur Evenwood het laatste stukje wild magic in de menhircirkelAndreas Sobror en Kishella Ferlantir kijken of zij kunnen achterhalen wat er met de menhircirkel aan de hand is. Ze kunnen de menhircirkel helaas niet laten functioneren. Er is iets stuk, dat mogelijk alleen door iemand met voldoende kennis van magie en voldoende magische vaardigheden. De groep zit nu min of meer in een spagaat. Kunnen ze Darvin Buckman en Evandur Evenwood in Mesring laten, terwijl ze zelf naar Glarondar gaan? Darvin Buckman stelt voor om onder de Simbulmyn verder te werken aan het herstel van de wild magic in Mesring. Wel moeten hij en Evandur Evenwood de komende maand weer een taak doen voor de kerk van een goede god. De groep regelt dit met clerics van Rillifane Rallathil.

Apsalom licht Idris Newienn in. Op dit moment hebben de Simbulmyn andere prioriteiten, maar daarna zullen ze naar de menhircirkel gaan kijken. Het is geen enkel probleem om Darvin Buckman en Evandur Evenwood te begeleiden. Die avond wordt ook Lord Geberynn Mistrar op de hoogte gebracht. Hij geeft nogmaals aan dat Mesring er zeer bij gebaad is, dat de wild magic verdwijnt. Tot slot regelt de groep nog voldoende rations voor de tocht naar Glarondar.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.