Aglarond

De volgende ochtend vertrekken de avonturiers met Velskoon Nedwyr Sandar het Yuirwood in. Na een halve dag zijn ze bij de plek waar de griffon is gevallen. Ze zien sleepsporen. Deze leiden naar een open plek, waar nog delen van het beest liggen. De huid, veren, klauwen en bek zijn verdwenen. Niemand weet of deze lichaamsdelen bijzondere magische krachten hebben of als speciale componenten voor magie dienen. Vanaf de open plek loopt geen enkel spoor. Er is ook geen magie waarneembaar.

De groep vraagt zich af, wat nu verder te doen en besluit via de ring of sending contact te zoeken met Lord-General Natandil Greatshield. Ze vragen hem naar de situatie in Glarondar. Lord-General Greatshield geeft aan dat de situatie nog niet is opgelost, maar dat er geen accute dreiging is.

De groep besluit eerst de situatie in Mesring af te handelen voordat ze naar Glarondar gaan. Het wachten is nog op de paladins van Torm, dus gaan ze eerst nog verder op onderzoek uit in het Yuirwood. Ze gaan naar Tilbron. Rosamaiin weet dat deze nederzetting van half-elven bij de bron van de River Til ligt en spoort het dorp op. Aan het eind van de dag komen ze er aan.

Lord Berdask Trameldor kent de groep nog, omdat zij ongeveer een half jaar eerder zijn dochter hebben gered. Hij ontvangt hen hartelijk en ze worden uitgenodigd voor het diner. Tijdens het vertelt de groep over het incident met Velskoon Nedwyr Sandar. Lord Berdask Trameldor reageert bedroefd. Hij vertelt over een een groepje half-elven uit het dorp dat zich in het begin van de maand heeft afgescheiden van het dorp. Dit groepje heeft zich aangesloten bij Hamafil Sylerin, die zich in de buurt van Relkaths Foot bevindt, en het Yuirwood met geweld wil verdedigen tegen de humans. Lord Berdask Trameldor wil geen oorlog en daarom zijn ze uit Tilbron vertrokken.

Ook vertelt Lord Berdask Trameldor dat 6 dagen geleden een aantal jonge half-elven, waaronder zijn dochter Duladora Trameldor, van het ene op het andere moment weg gelopen is. Ze zijn naar het zuid westen getrokken zonder goede uitrusting. Een groep scouts heeft de sporen tot een dag lopen gevolgt, maar de jongelingen zijn zonder te rusten verder getrokken.

De groep vraagt Lord Berdask Trameldor om de half-elven die verantwoordelijk zijn voor het beschieten van Velskoon Nedwyr Sandar gevangen te nemen. Narfedwyn attendeert hem op de griffonklauwen die ze waarschijnlijk beziten. Ook vragen ze of Lord Berdask Trameldor de volgende dag een aantal scouts mee wilt sturen om nogmaals naar sporen te zoeken. Hij stemt hier mee in.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.