Aglarond

Sildeyuirs saviors (3)

dag 14 Sildeyuir

Na het rusten, bereiden de avonturiers zich voor. resist energys, spell immunitys, buffs als good hope, elation en bless worden gecast. Daarna gaan ze de ruimte met de mythal in. Volgens het visioen cast Gwendolyn Kestral zone of revelation.  De nilshai verschijnen, met hen ook veel ethereal filchers en ethereal marauders. Maelthas cast dimensional lock. In de ronde die daar op volgt, wordt het merendeel  van de nilshai uitgeschakeld. Maelthas doet fireball, celerity en fireball. Yuiros Aenbras schiet zijn pijlen doeltreffend. Sealmyd duikt in combat en Hamafil Sylerin doodt de resterende ethereal filchers en ethereal marauders met een lightning bolt. Als de overige nilshai mirror image casten, schieten de star-elven de mirror images weg. Daarop volgend worden de nilshai één voor één afgeschoten. Vervolgens worden de nilshai rond de mythal afgeslacht.

De groep loot en gaat naar Sildeyuir. De enchantment van de half-elven is beeindigd. Narfedwyn is ook niet meer onder invloed. De groep spreekt met de council en brengt ze op de hoogte. Er ontstaat een discussie over de mogelijkheid om de Ethereal Plane terug te dringen. Dit zouden magiërs moeten doen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.