Aglarond

Gwendolyn Kestral neemt opnieuw contact op met Mother Dyltharra Buelth en vertelt over de Hamafil Sylerin. De avonturiers hebben die dag een ontmoeting met Carforias en de council van Sildeyuir: High-captain Yarvas, High-mage Saevel, en High-priestess Nahaseiara. Carforias is high-priest van Corellon Larethian en de belangrijkste man van de realm.

Ze maken plannen. Een grote groep boogschutters en Hamafil Sylerin zullen met de groep meegaan om de mythal te bevrijden. Het gaat om 1 squad boogschutters, 23 man. Dit komt neer op 2 per nilshai, meer op de baas. Vlak voor vertrek zullen de 3 squadleiders en Hamafil Sylerin uitgebreid worden ingelicht. De star-elven gaan 2 wands of invisibility sphere maken, zodat de schutters ongezien mee kunnen. Dit duurt 2 dagen. Daarnaast zijn er volgens het visioen scrolls of spell immunity en mass resist energy cold en electricity nodig. Dit kost ongeveer 1 tenday om te maken.

 

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.