Aglarond

<meta />

De nacht verloopt rustig en de volgende dag lopen de avonturiers in colonne terug naar Halendos. Hier spreken ze Pourias Plydwienn. Ze vertellen hem dat de 5 jongens uit het dorp helaas zijn omgekomen. Daarnaast vragen ze of er nog ander nieuws is. Pourias geeft aan dat er geen nieuws is en dat er al 3 dagen niemand uit Velprintalar is gekomen. Dat is erg ongebruikelijk. Ze overnachten in de mansion van Lord Jozmyd Illustaerr en vragen de broers of er nog meer handlangers van Scales zijn. Voor zover zij weten zijn die er niet.

De volgende dag vertrekt de groep naar Velprintalar, op hun hoede voor een hinderlaag. Inmiddels zijn ze met zo’n 40 man, waaronder 8 gevangenen, en 30 paarden. Torsten Fordenfroth cast ieder uur omen of peril. Voor de eerste twee uur krijgt hij het sein veilig, maar voor het derde uur ‘groot gevaar’.

Sealmyd en de meegereisde Rosamaiin gaan vooruit om te scouten. Na ongeveer een uur ziet Rosamaiin een monster. De twee besluiten voorzichtig terug te lopen, maar zijn gezien. Wanneer het monster achter hen aan komt en met één van zijn hoofden zuur gas over ze uitsproeit ziet Rosamaiin dat het een chimera is. Achter het beest verschijnen nog vier. Heel opmerkelijk, want deze beesten komen alleen in het Yuirwood voor.

Sealmyd en Rosamaiin rennen voor hun leven en de chimera’s komen in formatie achter hen aan gevlogen.De groep ziet ze naderen. De soldaten nemen de gevangenen en paarden mee, weg van de gevechtssituatie en de rest wacht de chimera’s op. Na een aantal spreuken verspreiden ze zich om de breath weapons te ontlopen. De chimera’s besluiten vervolgens Kyra Palphramond aan te vallen omdat zij het meest geïsoleerd staat. Snel voegen Torsten Fordenfroth en Sealmyd zich in de strijd. Dit moeten ze bekopen: beide verliezen tijdens de strijd hun bewustzijn door de verwondingen, maar uiteindelijk worden de 5 monsters gedood.

Wanneer iedereen weer is geheeld gaan ze verder. Iets verderop stuiten ze op duidelijke sporen. Dit is de plek waar een aantal ruiters is overvallen. Hier vandaan leiden sleepsporen, waarschijnlijk van de paarden. Deze zijn makkelijk te volgen en leiden naar een hol. Hier liggen 3 dode mannen en 3 dode paarden, waarvan één aangevreten. Daarnaast liggen er gouden en zilveren munten en (magische) schatten, waaronder een zilveren harp. Deze harp ziet eruit, alsof deze door star-elven gemaakt is.

‘s Avonds komen ze aan in Velprintalar. De gevangen worden overgenomen door het leger en de doden soldaten naar het kerkhof gebracht. Shando gaat naar de Simbulmyn en vraagt naar de chimera’s. Hier wordt hem vertelt dat chimera’s iets slimmer zijn dan normale roofdieren. Waarschijnlijk zijn ze niet aangestuurd, maar is hun aanwezigheid toeval. Het is wel vreemd dat ze zich buiten het Yuirwood begaven. Dit gaan ze in de gaten houden.

Yuiros Aenbras gaat (bij gebrek aan clerics van Torm) naar de The House of the Four Moons te atonen. Hij moet een lawful act en een good act ondernemen. De good act is het schenken van zijn verdiende (geld)schatten en beloningen tijdens de strijd tegen de Black cloaked man ten faveure van de slachtoffers van de brand bij Farweather Trading Company. De lawful act is het arresteren van Sirwa Vaughn.

Yuiros Aenbras neemt de groep mee naar Barrets koffiehuis. Hier wordt hen verteld dat Sirwa Vaughn gisteravond in Velprintalar is aangekomen, maar vanochtend weer is teruggekeerd naar het buitenhuis. De praatgrage bediende heeft haar op de hoogte gebracht van de aandacht van de groep voor haar.

Vervolgens gaan ze naar de Masters of the Yuirwood. Ze bieden Kishella Ferlantir, de star elf die ze hier eerder ontmoetten, de zilveren harp aan. Ze is hen dankbaar en deelt haar kennis over de star-elven. De groep biedt hun hulp aan, mochten er problemen zijn in het bos. Dit is op dit moment nog niet nodig, maar mocht het nodig te zijn, weet ze de groep te vinden.

Yuiros Aenbras gaat later die avond nog een keer naar Barrets koffiehuis. De bediende vertelt hem dat Sirwa Vaughn boven het koffiehuis woont. Hij mag haar kamer bezoeken. Allereerst haalt hij de groep op uit de Paladin inn. Maelthas is net zijn spullen aan het opruimen en geeft Yuiros Aenbras een tekening van hem in heroïsche pose op een paard. Dat was voor zijn nagedachtenis getekend, toen hij dood was.

De kamer van Sirwa Vaughn is verlaten en bijzonder kaal ingericht. Behalve bedrijfskleren ligt er niks. Sporen wijzen erop dat er nooit veel spullen zijn geweest. In het bed vinden ze een nephaar. Ze nemen de kleren mee.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.