Aglarond

De volgende ochtend bij het opbreken van het kamp ziet Yuiros Aenbras een krokodil in de rivier richting Halendos drijven. De avonturiers vallen de krokodil aan. Het is een werecrocodile en Kyra Palphramond slaat hem uiteindelijk knock-out. Ze binden het beest aan een boom. Wanneer hij bijkomt, verandert hij in mensengedaante en blijkt hij het broertje van Lord Jozmyd Illustaerr te zijn. Er volgt een nogal stroeve verhoring omdat Lord Alwyd Illustaerr niet de snuggerste is. Hij vertelt dat er de vorige dag jongens uit het dorp in het kamp van Scales waren gekomen, die vertelden dat zijn broer was aangevallen door het leger. Hij was onderweg om wraak te nemen. Hij weet niet wat er verder in het kamp gebeurt. Meestal wordt hij niet betrokken bij de plannen en hij was er in dit geval direct vandoor gegaan. Desgevraagd denkt Lord Alwyd Illustaerr dat er ongeveer 15 man in het kamp zijn. Sergeant Yuirkwyr Marsh durft het niet aan een paar soldaten bij Lord Alwyd Illustaerr achterlaten en hem naar Velprintalar te laten begeleiden. Dus ze slaan hem weer knock out, leggen hem over een paard en nemen hem mee. Na 6 à 7 uur lopen komen ze op het punt langs de rivier waar de route het bos in gaat richting het kamp. Yuiros Aenbras ziet de tekens in de bomen gekerfd, die de weg naar het kamp wijzen.

Hij besluit ze in eerste instantie alleen te volgen. Na een paar minuten ziet een hij een groepje van 6 verscholen in de bosjes aan weerzijde van zijn route. Hij keert terug en licht de rest in. Besloten wordt dat Yuiros Aenbras eerst verder gaat om bij het kamp te kijken. Gwendolyn Kestral cast lesser telepathic bond, zodat ze contact kunnen houden.

Terwijl Yuiros Aenbras naar het kamp op zoek gaat, verschuilt Apsalom zich in de buurt van de voorpost. Na ongeveer een uur is Yuiros Aenbras bij het kamp, hij maakt een omtrekkende beweging en bespiedt het. Hij telt 23 personen, waaronder figuren die waarschijnlijk Scales en Ketoth Fezim zijn en een groepje alchemisten. Ze zijn bewapend en bereiden zich voor. Tassen worden gepakt en alchemical items verdeeld. Iemand die de Black cloaked man kan zijn, ziet hij niet. De rest van de groep besluit de voorpost aan te vallen, terwijl Yuiros Aenbras terugloopt. Met hulp van de soldaten wordt eenvoudig gewonnen. 5 man worden gedood en één geeft zich over. Kyra Palphramond weet hem klem te praten en ontfutselt belangrijke informatie: de Black cloaked man bevond zich bij de voorpost en is nu onderweg naar het kamp. Gwendolyn Kestral informeert Yuiros Aenbras. Waarop Yuiros aangeeft de Black cloaked man te zullen doden. Kort hierna houdt de lesser telepathic bond op. Zo snel ze kunnen loopt de groep achter de Black cloaked man aan. Na ongeveer drie kwartier zien ze Yuiros Aenbras. Hij heeft het lichaam van een wererat op z’n rug. Hij vertelt de groep hoe hij de Black cloaked man heeft gedood met behulp van zijn eigen gif: Essence of Death.

Kyra Palphramond gaat uit haar plaat wanneer ze dit hoort. Dit is immers een evil act. In eerste instantie wil ze niet met Yuiros Aenbras verder. Hij toont wel berouw, geeft aan dat hij er niet goed over nadacht, maar Kyra Palphramond vindt dat hij eerst boete moet doen. De groep weet haar ervan te overtuigen dat Yuiros Aenbras met de groep mee kan/mag vechten, mits hij zweert na die tijd boete te zullen doen. Dit doet hij en de groep bereidt zich voor op een aanval op het kamp.

Ze omsingelen het kamp. Kyra Palphramond en Shando blokkeren de nauwe doorgang en vechten zich daar naar binnen, Sonja Silversong en Maelthas vliegen onzichtbaar naar de achterzijde, de soldaten stellen zich met bogen op aan de zijkanten en Yuiros Aenbras krijgt een vrije rol. Maelthas geeft het startsein met een fireball midden in het kamp. Hiermee doden ze de meeste handlangers van Scales. Scales zelf, Ketoth Fezim, 2 guards bij de ingang en een persoon, die in een tent zat, overleven het. De 2 guards gaan kort daarna alsnog dood. Scales en Ketoth Fezim drinken een potion of invisibility, waardoor het gevecht bemoeilijkt. Sonja Silversong had net hiervoor een spiritual weapon gecast waardoor Ketoth Fezim goed te volgen is. Ondertussen is Kyra Palphramond het kamp binnen gestormd. Scales probeert te vluchten langs een verborgen pad. Hier wordt hij opgewacht door een half elf. Ze kan hem niet zien, maar wel horen en valt aan. Als de spiritual weapon is afgelopen probeert ook Ketoth Fezim langs dezelfde weg te vluchten. Als de uitweg blijkt afgesloten vallen ze alsnog aan, beide in hybrid vorm. Scales blijkt een sterke vechter. Ondanks dat Maelthas unluck op hem heeft gecast weet hij met één van zijn 5 aanvallen de half elf te raken. Later bijt hij Yuiros Aenbras ook nog een paar keer. Yuiros Aenbras en de half elf dansen om Scales heen en delen een aantal rake klappen uit. Nadat ze Ketoth Fezim knock out heeft geslagen, voegt Kyra Palphramond zich ook bij het gevecht.

Ook Scales wordt knock out geslagen en gevangen genomen. Na tellen blijken er 22 van 23 boeven gevangen of gedood. Sporen leiden van een tent weg van het kamp. De groep volgt de sporen en vangt uiteindelijk de laatste boef. Dit is een cleric van Shar

De half-elf stelt zichzelf na het gevecht voor als RosamaiinYuiros Aenbras wordt bestudeerd door Gwendolyn Kestral en Shando, maar blijkt niet afflicted met lycanthropy (zie lycanthropes). Ze overnachten in het bos. Iets buiten het kamp. Rosamaiin weet wel een plek.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.