Aglarond

De volgende dag willen de avonturiers een stukje stroomopwaarts langs de rivier een strategische plek zoeken om op het leger te wachten. Wanneer ze langs Halendos komen, zien ze dat het een stuk rustiger is bij de houtvlotters. Met de situatie bij de houtzagerij in Riverside nog in hun achterhoofd besluiten ze dit te onderzoeken. Ze spreken met Pourias Plydwienn. Die geeft aan dat 5 jongens uit het dorp de vorige nacht het bos in zijn getrokken. Zij werken normaal bij de houtvlotterij. Vervolgens spreken ze met de eigenaar (Bledwynn Irabor). Hij vertelt dat de jongens sinds de komst van ‘die lui uit Velprintalar’ helemaal weg waren van een blonde vrouw. Ze zijn vertrokken nadat ze, zoals de meeste avonden, bij Pourias Plydwienn in de kroeg zaten. Na nogmaals vragen vertelt Pourias dat hij ze heeft vertelt over de interesse van het leger in Lord Jozmyd Illustaerr en dat de jongens kort daarop vertrokken.

De groep neemt aan dat Scales nu op de hoogte is, maar zet het plan door. Aan het eind van de dag is er geen leger. Yuiros Aenbras loopt nog een eindje terug om te kijken of ze er aan komen, maar dit is niet het geval. Ze sturen die namiddag nog twee soldaten naar Velprintalar, om te kijken wat er aan de hand is.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.