Aglarond

Nu de avonturiers als handelaren gaan, moeten ze een alias aannemen. Ze mogen zelf namen verzinnen. De equipment moet vereenvoudigd. Hun meest opvallende avonturiersspullen kunnen in een backpack of holding. Ze krijgen allemaal een type 2, als ze dat nog niet hebben, en een wand of nondetection (CL 5). Die zijn nog niet klaar, maar dat zal binnen een maand geregeld zijn door de Simbulmyn. Ondertussen stuurt High-captain Hover Seawind een andere groep avonturiers op pad met een barg vol met ijzer (de 52 companions). Ze vertrekken 23 uktar uit Emmech, richting Thay. Rond 30 nightal zullen ze het ontmoetingspunt bereiken. Ze wachten hier op Sandra Parlou en haar groep.

De avonturiers werken hun aliassen uit: Apsalom = Vanrathar Eidalan (veteran mercenary uit Velprintalar); Shando = Vance Grail (mercenary); Yuiros Aenbras = Sabas Chernin (uit Thesk); RosamaiinAnna (mercenary, cooking and arrows, komt uit Delhuntle); Mocht religie ter sprake komen, dan is Waukeen degene die de groep aanhangt.

In de dagen die volgen gaat Rosamaiin met Acalan en Gwendolyn Kestral naar Dlusk en haalt Marius Maedius op. Hij is hoopvol en gaat mee naar The House of the Four Moons. Mother Dyltharra Buelth helpt hem met zijn been en hij herstelt daar van zijn verwondingen. Magische items worden bestelt en gemaakt. Shando is veel bij de Masters of the Yuirwood om te trainen. Daar is veel discussie tussen de half-elven wat ze moeten doen aan de situatie in Aglarond.

Die maand dringt wereldnieuws door tot AglarondKhelben Blackstaff Arunsun is dood, gestorven bij het stichten van een stad. Er is een aanval geweest op de toren van Elminster in Shadowdale en Elminster is verdwenen. Er een shadowstorm in Sembia is die daar grote vernielingen aanricht.

25 nightal vertrekt de groep richting Emmech. De griffons en Acalan worden achtergelaten in de aerie van Fort Emmech.

<meta />

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.