Aglarond

De volgende dag gaan de avonturiers naar Velprintalar. Gwendolyn Kestral cast een paar keer teleport en reist heen en weer om iedereen (incl. Kishella Ferlantir en Andreas Sobror) over te krijgen. Bestemming is de landingsplek in The House of the Four Moons. Hier ontmoeten ze een nieuwe apprentice: Brynna Kentigaerr. In de tempel gaat Sonja Silversong naar Patrys Moonlit. Ze komt erachter dat Mother Dyltharra Buelth in de ochtend in The Council Hall, bij de councilmeeting aanwezig is. Daarnaast vertelt Patrys Moonlit dat Elminster zelf op zoek is naar The Simbul. Gwendolyn Kestral zoekt Priesteres Maera Sardina op. Die verwachtte haar om een of andere reden al. Ze heeft een scroll of mass reduce person. Ze heeft het idee dat de groep die spreuk nodig heeft. Het maakt wat haar betreft niet uit of Maelthas het eerst in zijn spellbook zet, of dat hij het van scroll cast. Ze vertelt ook over situatie in de Royal council. De leiders uit Altumbel en The Fang zijn er niet. Duke Varran Gloskil uit Urve is er wel, maar zijn rol lijkt dubbel. De afgevaardigden van de dorpjes uit het Yuirwood zijn er ook niet. Enige uitzondering is Prince Branelwyr Olossyne.

Na de gesprekken in de tempel gaan ze naar High-Captain Hover Seawind in The Simbuls Palace. Ze geven extra uitleg over de plannen van Nomyr Dedriech en de Sons of Hoar. Ook geven ze een haar, zodat Nomyr Dedriech gescryed kan worden. High-captain Hover Seawind geeft aan dat hij maar zal laten uitzoeken over de Mirror of Opposition. Gwendolyn Kestral waarschuwt hem nadrukkelijk voor zijn omliggende kennissenkring. Hij neemt dit ter harte.

Daarna zoeken ze Duchesse Mantelia Parsuns op in The Council Hall. Ze praten met haar over de situatie in Furthinghome en Altumbel en vragen haar of zij hen in contact kan brengen met Prince Branelwyr Olossyne. Dit lukt haar niet dezelfde dag, omdat de councilmembers het allemaal erg druk hebben.

Rosamaiin is ondertussen richting het clubhuis van de Masters of the Yuirwood. Ze merkt dat het er rustig is. Veel Masters zijn naar Relkaths Foot vertrokken om iets te doen, ookal weten ze niet echt wat.

's Middags gaan ze nogmaals naar The House of the Four Moons. Priesteres Sera Lafalet is nog steeds bezig met de moeder van Matrim. Ze heeft nog hoop, maar de situatie wordt steeds moeilijker. Mother Dyltharra Buelth hoort de plannen van de groep aan. In reactie hierop geeft ze de groep nog 2 dingen: een focus voor plane shift en een scroll of find the path. Daarnaast kan de groep 6 light horses lenen, voor hun reis naar Relkaths FootSonja Silversong en Gwendolyn Kestral geven een aantal wapens e.d. aan de tempel. Priesteres Ursula Fang neemt ze in ontvangst.

Ondertussen verkoopt Maelthas zijn dubbele spellbooks aan de battlewizards van The Army of the Lion. Hij wil graag hun lessen bijwonen, maar dit wordt geweigerd. De rest van de dagen besteed hij aan het schrijven in zijn spellbook.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.