Aglarond

De avonturiers zijn ongeveer een jaar aan het avonturieren. In die korte tijd is er veel gebeurd; met Aglarond, met Faerun en met henzelf. Hieronder wordt een samenvatting van de belangrijke gebeurtenissen gegeven.

Aglarond

In Velprintalar was een seriemoordenaar actief: de Black cloaked man. Hij werkte samen met Scales (leider van een crimineel syndicaat in Velprintalar) en andere onderwereld figuren. De avonturiers hebben deze mannen opgespoord en gevangen of gedood. Via de Black cloaked man en Scales kwamen ze op het spoor van een cel van de Cult of the Dragon o.l.v. Winn Kardzen in Glarondar. Deze cel probeerde Nartheling, master of the mountain, over te halen om dracolich te worden. Winn is gedood en de cel is opgehouden te bestaan.

Een tweede spoor leidde naar spionnen van Thay: Sirwa Vaughn, Harl Beskel en Henwas Olier. Deze zijn gedood. Harl Beskel had een contact in Milvarune. Bij Scales en op een paar andere plekken binnen zijn organisatie en bij Sirwa Vaughn waren clerics van Shar aanwezig. De cleric van Shar bij Sirwa Vaughn had informatie bij zich over een op hande zijnde invasie van Rashemen door Thay. Deze informatie is bij The Simbul terecht gekomen. 

Een aantal weken na het ontvangen van deze informatie is The Simbul verdwenen. Ze vertrouwde de informatie niet en ging op onderzoek uit. Daarna is niks meer van haar vernomen. Met het verdwijnen van The Simbul namen onrusten toe in Aglarond. De Sons of Hoar (een organisatie van oude adelijke families in Aglarond) zag zijn kans schoon. Onder The Simbul hadden ze veel macht en aanzien verloren. Nu willen ze het terug.

Coupe-pogingen in The Army of the Green Drake en The Army of the Lion mislukken, deels door toedoen van de avonturiers, maar Altumbel en The Fang scheiden zich af van de rest van Aglarond. Ook Urve en Ingdels Arm sluiten zich hierbij aan. Door verovering breidt dit gebied uit met Urst en Ings End. De avonturiers verslaan de leiders van deze verovering, maar kopstukken uit Altumbel en The Fang zijn ongeschonden. Daarnaast sluiten meer en meer humans deserteurs uit de legers zich aan. Hieronder ook High-captain Yosydda Blaze van de Sealion. Duke Varran Gloskil is een van de leiders die door de avonturiers wordt verslagen. In zijn keep vinden de avonturiers namen van sympathisanten van de Sons of Hoar.

Onder de half-elven hebben ook veel deserties plaatsgevonden. Dit bleek met name veroorzaakt door magische tattoeages die verbonden zijn met een mythal in het Yuirwood. Deze mythal werd gebruikt door alien spellcasters: nilshai om Sildeyuir mee te veroveren. 

De tattoeages waren gezet door Hamafil Sylerin en Aeron Ibor. Zijzelf werden ook via de mythal gecontroleerd door de nilshai. De avonturiers hebben de mythal en de half-elven ontzet, maar de nilshai niet defenitief verslagen. Maelthas gaat samen met de Masters of the Yuirwood verder om Sildeyuir van de nilshai te verlossen.

Hamafil Sylerin en Aeron Ibor wilde met de tattoeages jonge half-elven binden aan hun zaak: het beschermen van het Yuirwood, desnoods met geweld. Van dat laatste zijn ze teruggekomen. Ze zijn met de bevrijdde half-elven in Relkaths Foot en proberen de half-elven af te houden van deelname aan de burgeroorlog als derde partij.

Ondertussen is duidelijk geworden dat een groep extremistische half-elven (de Verdant Arrow) zich wel in de politiek heeft gemengd. Deze groep wordt verantwoordelijk geacht voor de moord op een lid van de Royal council uit Furthinghome: Lord Folcoerr Durcan

De Royal council komt niet meer bij elkaar. Onduidelijk is wie sturing geeft aan Aglarond.

In Urve zijn de leiders van de Sons of Hoar verslagen door de avonturiers. Voorafgaand vond een 'dark ritual' plaats, waarbij een besmette Mirror of Opposition een rol speelde. De spiegel komt waarschijnlijk uit de ruins of Karghuin en Shar lijkt hier achter te zitten. Het ritueel ging gepaard met allesvernietigende zwarte bollen. Deze late perfect geometrische kraters achter. In Mesring is ook zo'n krater achtergebleven.

Ondertussen spelen er aan de grenzen van Aglarond ook dingen. In de Umber Marshes zijn rare ondode of geanimeerde planten gezien, naast de zombies en skeletons die hier al jaren ronddolen. In de Tannath Gap worden meer en meer monsters waargenomen, terwijl dit gebied al jaren vrij van dit soort wezens was. Onduidelijk is wat de Red Wizards en Thay doen.

avonturiers

Torsten Fordenfroth begon als opdrachtnemer van de Velprintalar city guard met de anderen aan dit avontuur. Gaandeweg het jaar is zijn vader Bernt Fordenfroth lid geworden van de Royal council. De mentor van Torsten, Captain Derynn Kendal bleek geen aanhanger van Torm, maar van Hoar. Bovendien was hij de verantwoordelijke voor de brandstichting in Fort Emmech en niet Thayan spionnen. Captain Derynn Kendal en Sergeant Kelwynn Cadarn (een vriend van Bernt Fordenfroth bleken bovendien lid van de Sons of Hoar en zijn gedeserteerd uit het leger. Zwaar gedesillusioneerd richt Torsten zich nu op het opvangen van weeskinderen in de mansion van de avonturiers net buiten Velprintalar.

Kyra Palphramond heeft carriere gemaakt in het leger. Ze is Aglarondan Griffonrider. 30 mirtul 1374 is ze geslaagd en een jaar later kan ze haar eigen griffon ophalen bij Fort Emmech. Ze heeft voor dit succes een deel van haar trots opzij moeten zetten. Recent heeft ze haar vader, Lord Hugo Palphramond verloren. Hij was ook lid van de Sons of Hoar en bevond zich in Urve bij de kopstukken. Het dark ritual heeft hem gedood.

Apsalom heeft in het eerste jaar avonturieren een goede vriend verloren: Matrim. Matrim stierf in de Twilight Tombs, door toedoen van flameskulls. Matrim had nog een schuld te vereffenen met Scales. Daarom heeft Scales zijn ouders ontvoerd. Beide zijn lycanthropes geworden door een aan Scales gelieerde cleric van Sebek. Ze vallen op een gegeven moment de avonturiers aan. Matrims vader wordt gedood, Matrims moeder gevangen. Zij wordt overgedragen aan de priesteressen van Selune. Die proberen haar van de aandoening te genezen. Tot op heden is dit niet geslaagd. Inmiddels staat Apsalom in goed contact met de Simbulmyn via Idris Newienn. Je zou kunnen stellen dat hij bij deze organisatie hoort.

Buck Sfiz kwam naar Aglarond om het gestolen recept van Bucks Fizzie Wine terug te vinden. Hij is erachter gekomen dat het recept is gestolen van zijn vader (Abe Sfiz) samen met The Grail of Shargrailar. Dit is een hoorn van Shargrailar, een dracolich die is verslagen door Harper. De hoorn was in het bezit van Harper en gewild door de Cult of the Dragon. Wat Abe Sfiz hier mee te maken heeft is onduidelijk. Sporen van het recept van Bucks Fizzie Wine leiden naar een wijnboer in de nabijheid van Amruthar, Thay: Kismet Baraz. Buck Sfiz is geen echte avonturier en hier een beetje per ongeluk in beland, doordat hij zich liet rollen. Hij is wel betrokken gebleven en helpt met de handel van de avonturiers.

Yuiros Aenbras heeft ook carriere gemaakt binnen het leger van Aglarond, net als zijn vader Sealthas Aenbras en zijn verdere voorouders. Ook hij is Aglarondan Griffonrider. 30 mirtul 1374 is hij geslaagd. De voorvaderen van Yuiros hebben allemaal gediend in het leger. Tijdens een ontmoeting met de geest van King Elthond in de Singing Sands kwam Yuiros er achter dat zijn voorvader Gaelthas Aenbras wordt beschuldigd van desertie. Met deze familiegeschiedenis is Yuiros onbekend.

Maelthas heeft zich altijd ingezet voor de groep, maar zijn loyaliteit werd altijd verdeeld tussen de groep en de magie of magische kunsten die ze ontdekten: van kristallen met informatie in de Twilight Tombs, tot een mythal in de Sunglade. Deze magische verleidingen hebben hem zelfs een ontmoeting met The Simbul gekost. Recent heeft Maelthas er voor gekozen om de groep te laten gaan. Hij blijft bij de mythal.

Sonja Silversong is halverwege het jaar samen met Gwendolyn Kestral en Buck Sfiz een handel gestart voor de tempel van Selune. Sinds de groep eigenaar is van de Seabull en Sonja Silversong het zeevaren heeft ontdekt is haar trek in avonturieren afgenomen. Bovendien heeft zij in Emmech (de uitvalsbasis van de handel) een romance opgebouwd met een charismatische spellcaster uit Rashemen: Borivik Murnyethara.

Sealmyd doet leuk mee. Hij verkent bijzondere plekken en daar is het hem om te doen.

Narfedwyn heeft een tattoeage van Aeron Ibor. Zij heeft hier veel last van gehad. Het ontzetten van de mythal was voor haar persoonlijk een groot succes. Nu de mythal is ontzet voelt ze zich bevrijd maar ook enigszins schuldplichtig aan Aglarond.

Shando is gaan avonturieren om zijn dorpsgenote Duladora Trameldor te redden. Dit heeft hij inmiddels twee keer gedaan (in de Twilight Tombs en in Sildeyuir). Ondertussen hij heeft hij zich aangesloten bij de groep avonturiers en is hij lid geworden van de Masters of the Yuirwood

Gwendolyn Kestral is bij de avonturiers terecht gekomen doordat priesteres Maera Sardina haar op pad had gestuurd. Zij is een van de priesteressen van Selune die regelmatig voorspellende boodschappen krijgt. Priesteressen van Selune staan hier bekend om, hoewel slechts een select groepje deze eigenschap daadwerkelijk bezit. Gwendolyn is er achter gekomen dat dit ook voor haar geldt. Het afgelopen jaar heeft zijn drie visioenen/dromen gehad. Binnen The House of the Four Moons maakt ze niet echt carriere, maar ze is samen met Sonja Silversong handel aan het drijven voor Selune en ze is inmiddels een gerespecteerde gesprekspartner van Mother Dyltharra Buelth.

Rosamaiin is als laatste bij de avonturiers gekomen. Ze is op zoek naar de monsters die verantwoordelijk zijn voor de dood van haar moeder Ginedana Villadenii en voor de verwondingen van haar tweelingbroer: Marius Maedius. Voor het eerste heeft ze een vermoeden, voor het tweede nog geen idee. Wel is ze meer te weten gekomen over haar opa: Rhistel Villadenii. Hij is als kind verbannen door Sildeyuir. Later heeft hij giant eagles uit het Yuirwood geholpen in gevecht met wyverns. De hatchling Acalan die hij toen gered heeft, is recent mount van Rosamaiin geworden. Samen gaan ze uitzoeken wat er met haar opa is gebeurd.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.