Aglarond

In de vroege ochtend aanschouwen de avonturiers de verandering van de half-elven. 12 van de 20 raken onder invloed van het effect op hun tattoeage en keren zich naar de oostzijde van de kooi. Hier beginnen ze als bezeten aan de takkenconstructie te trekken en te duwen. Deze kraakt, maar houdt stand. Een cleric van Rillifane Rallathil vertelt dat de kooi de eerste keer niet sterk genoeg was. Narfedwyn weerstaat de drang opnieuw. De cleric van Rillifane Rallathil, een cleric van Corellon Larethian en een wizard casten samen 5 break enchantments en Gwendolyn Kestral cast er 2. 7 van de 12 half-elven komen hierdoor bij zinnen. De rest van de dag zullen er nog 5 half-elven bezeten blijven.

Daarna teleporten ze met Dervila Greenbow naar Emmech. Ze willen haar aan Maelthas voorstellen, maar die reageert lomp en afwijzend als hij hoort dat ze geen wizard is. Dan vertelt Dervila Greenbow over de mythal in de Sunglade en heeft ze zijn aandacht. Gwendolyn Kestral biedt Maelthas de scroll of mass reduce person aan en hij begint meteen met overschrijven. Aan het eind van de dag wordt een pakketje bezorgd. Hierin zit het spellbook van Canton Karlesad. Ondertussen zorgt Apsalom voor 2 weken voedsel per persoon.

Halverwege de volgende dag is Maelthas uitgeschreven. Ze gaan daarna te paard naar Mesring. Er zijn weer staljongens gehuurd om de paarden terug te brengen. Maelthas geeft Apsalom en Shando nog een everburning torch voor vertrek, die hij voor ze heeft gemaakt. Aan het einde van de dag komen ze aan in Mesring. Het is al donker, maar met de celestial brilliance van Gwendolyn Kestral konden ze de weg goed volgen. De deur naar de kelder met portal is gebarricadeerd en afgesloten. Ze overnachten in de Horse and Cart Inn. Maelthas test hier nog mass reduce person op Apsalom en Shando.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.