Aglarond

De volgende ochtend worden de avonturiers in alle vroegte opgehaald door Arthas, een half-elf die wat hakkelend praat. Hij zegt dat Dervila Greenbow op hen wacht, en dat ze worden verwacht bij Princess Blindelsyn Olossyne. Vanaf de Masters Hall loopt de groep over een hangbrug naar de volgende grote boom. Hier bevindt zich de Royal Hall. De Royal Hall is versierd met uitbundig houtsnijwerk. Onderweg naar de boom toe, zien ze dat er her en der in het bladerdek, op plekken waar je niet met ladder of brug kan komen, gewapende half-elven verscholen zitten.

Bij de boom aangekomen worden ze door een statige half-elf met gevolg ontvangen. De vrouw stelt zich voor als Princess Blindelsyn Olossyne. Zij nodigt de groep uit om binnen, onder het genot van een wijntje, kennis te maken. Allereerst vraagt zij hen naar hun ervaring en de dingen die ze hebben gedaan voor Aglarond. Gwendolyn Kestral en Shando vertellen hier uitvoerig over. Vervolgens praat ook Princess Blindelsyn Olossyne uitvoerig. Zij vertelt over de twee bedreigingen waar het Yuirwood mee te maken heeft. Allereerst noemt zij de dreigende oorlog met Altumbel en andere nederzettingen van humans in het westen van Aglarond. Zij geeft aan dat Hamafil Sylerin a.k.a de Green Mage zich er druk maakte over de 'border preservation' van het Yuirwood en dat deze man en zijn directe handlangers erg druk zijn geweest met het vergaren van volgelingen; in het bijzonder onder jonge half-elven.

Hier hebben ze niet altijd zuivere manieren voor gebruikt. Ze hebben namelijk veel magische tattoeages gezet, die jonge half-elven niet alleen enige magische kracht geven, maar ze ook sterker verbinden met het Yuirwood. Het recente vreemde gedrag van deze groep half-elven heeft hier mee te maken. En dit is de tweede bedreiging. In het Yuirwood is een mythal. De tatoeages die de Green Mage heeft gezet ontleden een deel van hun kracht aan de mythal. Dat de half-elven raar gedrag vertonen kan heel goed komen omdat er iets met de mythal aan de hand is. Deze mythal is oorspronkelijk door de star-elven aangelegd om Sildeyuir te bouwen. Allereerst is de Sunglade gemaakt, door dezelfde mythal die zich midden in deze tussenwereld bevindt.

De Sunglade is een tussenwereld die bestaat uit verschillende door portals met elkaar verbonden gebieden die zich voor mijlen uitstrekt onder het Yuirwood. Princess Blindelsyn Olossyne en Dervila Greenbow vragen de groep of zij willen onderzoeken of er wat met de mythal aan de hand is. Dervila Greenbow geeft aan dat het verdwijnen van de groep Masters of the Yuirwood in de Sunglade voor haar heeft bevestigd dat de order niet divers genoeg is om dit op te lossen. Een groep avonturiers moet hier beter toe in staat zijn.

Gwendolyn Kestral zegt namens de groep toe dit te zullen ondernemen. Ze wil eerst kijken naar de teruggevonden Master. Samen met Shando brengt ze de man een bezoekje. Hij zit rustig in een cel en zingt zachtjes zijn lied. Zorgvuldig bestuderen ze de man, die op niks van buitenaf lijkt te reageren en totaal van de wereld lijkt. Gwendolyn Kestral stelt een miracle of wish voor om hem te redden. Er is echter niemand in Relkaths Foot daartoe in staat.

Gwendolyn Kestral gaat dezelfde dag nog heen en weer naar Velprintalar om te kijken of Mother Dyltharra Buelth dit mogelijk kan. Zij is echter ook niet machtig genoeg voor het toepassen van deze magie. Wel wil ze de man graag opnemen in The House of the Four Moons en zal ze op zoek gaan naar iemand die voor een miracle kan zorgen. Gwendolyn Kestral neemt 3 zusters mee terug, die de man naar Velprintalar kunnen begeleiden.

Die avond kijken ze toe, hoe een groepje van 20 jonge half-elven vrijwillig een kooi in loopt. De kooi bestaat uit van meerdere lagen takken die aan elkaar zijn gebonden. Bovendien is de oostzijde van de kooi extreem goed gestut. Narfedwyn blijft buiten de kooi als ze hoort dat in het slechtste geval ze er een tenday in moet blijven.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.