Aglarond

De avonturiers bereiden zich voor om te terug te gaan naar MesringBuck Sfiz en Apsalom halen rations op de markt. Kyra Palphramond, Narfedwyn, Rosamaiin en Shando gaan naar de Masters of the Yuirwood om Andreas Sobror en Kishella Ferlantir op te halen. Daarna vertrekken ze naar Mesring. Onderweg komen ze Sonja Silversong en Maelthas tegen. Samen gaan ze verder. In Furthinghome is het nog steeds onrustig, maar 2 dagen later komt de groep ongedeerd in Mesring aan.

Darvin Buckman en Evandur Evenwood schieten al aardig op, maar hebben nog ongeveer vijf dagen nodig om de hele menhircirkel vrij te waren van wild magic. De Simbulmyn in Mesring hebben niets te doen. Waarschijnlijk is het te laat om nog bruikbare informatie te achterhalen over de krater die in Mesring is ontstaan. Ook Lord Geberynn Mistrar heeft de hulp van de groep niet direct nodig.

Als de groep aan het eind van de middag plannen aan het verzinnen is om de tijd te doden komt er een gewonde Velskoon uit het bos lopen. Hij stelt zich voor als Nedwyr Sandar, een Aglarondan Griffonrider. Zijn griffon is boven het Yuirwood onder hem vandaan geschoten. De bomen hebben zijn val gebroken en daarna heeft hij zichzelf in veiligheid weten te brengen.

Velskoon Nedwyr Sandar moet dringend naar Velprintalar om High-Captain Hover Seawind te berichten over een mislukte coupe-poging in Glarondar, een magische manier om het bericht over te brengen zou nog beter zijn. Apsalom laat Nedwyr Sandar zijn ring of sending lenen en Sandar neemt contact op met de High-Captain. Als High-Captain Hover Seawind hoort van Nedwyr Sandar dat de groep hem in Mesring heeft opgevangen geeft hij in reactie op de sending aan dat hij denkt dat ze in Glarondar misschien kunnen helpen.

Die avond vertelt Nedwyr Sandar iets meer over de coupe-poging: Een groep humans onder leiding van Captain Alwyl Madrell wilde Lord General Natandil Greatshield met geweld afzetten. Daarnaast hebben ze een aantal half-elven uit het leger gedood. Het is hen niet gelukt door te dringen tot de generaal en ze zijn gevlucht naar één van de wachttorens langs de muur. Ook merkt Nedwyr Sandar op dat er in de week voorafgaand aan de coupe-poging een aantal half-elven spontaan zijn gedeserteerd en het Yuirwood in zijn verdwenen.

De groep besluit de volgende dag het bos in te gaan op zoek naar sporen van de daders. Ze discussiëren over het al dan niet meenemen van de Masters of the Yuirwood en besloten ze in Mesring, bij de menhircirkel te laten.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.