Aglarond

Het plan moet worden uitgevoerd. Een deel van de avonturiers gaat naar het rotsplateau (vol met half-elven) met dimension door. Yuiros Aenbras vliegt er onzichtbaar in. Rosamaiin, Yuiros Aenbras en de griffon schieten en slaan Hamafil Sylerin knock out. Maelthas cast wall of ice, celerity, wall of ice. Yuiros Aenbras en de griffon nemen Hamafil Sylerin mee terug en Gwendolyn Kestral teleport de groep terug. De ontvoering is in minder dan 10 seconden (perfect) uitgevoerd.

Ze casten break enchantment op Hamafil Sylerin en na een tijdje komt hij bij. Hij vertelt zijn verhaal: Een hele tijd geleden heeft hij samen met Aeron Ibor het plan gevat om een groep te verzamelen die zich wil inzetten voor het Yuirwood. Ze kwamen erachter dat het Yuirwood een enorme bron van magische energie heeft, een oude star-elven mythal. Ze bedachten een deel van deze energie te gebruiken. Ze zijn de dorpen in het Yuirwood rond gegaan en hebben veel half-elven geïnspireerd om zich bij hen aan te sluiten, of op zijn minst zich in te zetten voor het bos. Daarbij gaven ze veel van hen een magische tatoeage. Deze tatoeages maken een klein beetje gebruik van de energie van de mythal. Hamafil Sylerin wist niet dat de verbinding met de mythal erg sterk was en dat diegene die controle heeft over de mythal in staat is om de houders van de tatoeages te controleren. Hij was zelf sinds 21 eleint gedomineerd. Hamafil Sylerin gaat verder. Hij betreurt de gevolgen van zijn acties en zegt in te zien dat agressief zijn, niet het antwoord is op de problemen van het Yuirwood en Aglarond. Hij wil helpen de vrede te herstellen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.