Aglarond

De volgende ochtend cast Gwendolyn Kestral meerdere create food and waters en sending naar Mother Dyltharra Buelth. "Zijn goed aangekomen in Sildeyuir. Evil creatures heten nilshai. We zoeken nu Hamafil Sylerin. Kunt u helpen hem te vinden? Kusjeknuffel, moedermelk, Gwendolyn Kestral." Antwoord: "Ik ben benieuwd naar hoe het met de star-elven gaat. Ik zal jullie helpen met Hamafil Sylerin. Succes."

Maelthas ontmoet de wizard Burias. Hij vraagt hem een ontmoeting met de hoge wizards van de gilde te regelen. Hij zal op de brug voor de wizardstoren wachten. Gwendolyn Kestral cast scrying naar Hamafil Sylerin. Hij bevindt zich op Sildeyuir. Op een rotsplateau tussen de half-elven. Het is een rotsplateau voor de stad.

De avonturiers gaan naar de tempel van Sehanine Moonbow. High-Priestess Nahaseiara vertelt dat het visioen inderdaad van Sehanine Moonbow kwam. Dat ze zelf in het visioen verscheen, wil niet zeggen dat ze straks ook bij het gevecht is. Maar aangezien het haar shrine is, zal ze wel een toeziend oog houden.

Gwendolyn Kestral haalt invisibility op bij Maelthas. En gaat kijken of ze Hamafil Sylerin herkent tussen de half-elven. Ze vindt hem. Hij bevindt zich op de linke van de drie plateaus voor de stad. 

4 uur later wordt Maelthas voorgesteld aan Saevel. Saevel wil het verhaal van Maelthas horen. Maelthas vertelt over het plan om de mythal te beschermen en alles wat hij weet over de Sunglade. Ze spreken af om een aantal spreuken uit te wisselen.

's Middags maken ze plan de campagne om Hamafil Sylerin te pakken. Gwendolyn Kestral haalt Maelthas maar hij heeft locate object niet geleerd. Maelthas laat boek en quill achter en gaat mee. Het plan moet de volgende dag worden uitgevoerd.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.