Aglarond

Maelthas, Moonbow, mythal

15 marpenoth 1374

De rustperiode verloopt rustig, de avonturiers komen geen patrouille tegen. Hierna gaan ze weer op pad. Ze lopen wederom naar de zessprong. Van hieruit lopen ze richting het glazen poorthuis en ze nemen zich voor om het straks anders te doen. Ze komen echter opnieuw uit bij een zessprong in open en glooiend landschap. Rosamaiin stelt vast dat dit een andere ruimte is, waar ze ooit een keer eerder zijn geweest en wijst de rest van de groep op de andere omgeving en de sporen. Van hieruit zijn meer poorthuizen te benaderen. Ze besluiten richting het poorthuis direct links te gaan en komen inderdaad uit in een poorthuis.

Hier wordt direct alarm geslagen door lizardman. Nog voordat deze echter kunnen reageren cast Maelthas dimension door naar het poorthuis aan de overkant. Ze lopen naar buiten en verwachten zo bij de ruimte met de mythal uit te komen. Dit is niet het geval, want ze komen weer uit in een poorthuis. Wederom wordt er alarm geslagen door lizardmanMaelthas maakt een nieuw inschatting van hun lokatie en cast wederom razendsnel dimension door. Ditmaal neemt hij de groep mee naar het eerstvolgende poorthuis tegen de klok in.

Als ze de poort uitlopen, komen ze uit in een bos. Het is ruimte zoals ze er zoveel hebben gezien de voorgaande dagen, maar er zijn geen sporen van eerdere bezoeken. Ze beginnen de ruimte grondig te doorzoeken en Maelthas besluit te testen of hij hier met behulp van een wand burning hands kan casten. Dit lukt en hij ziet in dat het bos een illusie is. In feiten staan ze in een enorme vierkante ruimte van glas. De ruimte is 120×120×120 foot. Rondom loopt een ballustrade van 20 foot breed, op een hoogte van 20 foot. Midden in de ruimte staat een glazen kolom. De kolom is 20 bij 20 foot en is net zo lang als de ruimte hoog is. In de kolom stroomt de magische energie. Vanuit de kolom gaan acht banen van energie naar punten vlak rondom. Deze punten zijn ook weer onderling verbonden met banen van energie. De energie geeft een helder blauw licht, wat wordt weerkaatst door al het glas in de ruimte. In de 'noordwand van de ruimte bevindt zich een shrine van Sehanine Moonbow, godin van o.a. mystiek, dromen, maan en sterren. In de 'west' en 'oostwand' bevinden zich ieder 3 deuren. De groep is uit de deur midden in de oostwand gekomen.

Maelthas gaat in een baan met energie staan. Hij voelt de kracht van de Weave, maar kan het niet aanraken, er niet uit tappen. Hij bestudeert het goed en komt tot de conclusie dat er sprake is van een soort circle magic. Hij weet niet wie of wat de cirkelleider is, maar de kolom is het niet. Vanuit de kolom gaat namelijk een baan energie naar de acht punten er omheen.

Ze besluiten contact te leggen met Sehanine Moonbow en haar een aantal vragen te stellen. Maelthas had al contact other plane geleerd. Het lukt Maelthas om contact te krijgen en hij stelt de volgende vragen:

“hallo, is er iets met de mythal?” “heeft dat met de huidige situatie van de half-elven te maken?” "zal het verdrijven van de abberations in de Sunglade bijdragen aan het herstel van de half-elven, zoals die was voordat de mythal gecorrumpeerd werd?” “kunt en wilt u ons laten zien, bijvoorbeeld dmv een visioen, hoe wij deze mythal kunnen herstellen?” .

Driemaal antwoord Sehanine Moonbow met ja, de laatste keer zegt ze misschien. Bij het leggen van het contact raakt Maelthas de Ethereal Plane en hij ontdekt dat de aanwezigheid van de Weave hier nog sterker is. Naar aanleiding van de antwoorden van Sehanine Moonbow overleggen ze om de Sunglade verder te verkennen of om terug te gaan en spellcasters te doden. Ze kiezen voor het laatste.

Ze gaan terug naar de vorige ruimte. Maelthas komt er achter dat hij opnieuw over al zijn magische energie bezit en dat zijn vaardigheden zijn toegenomen. Hij kan weer dimension door casten en dit doet ook. De groep verplaatst naar het kamertje naast de poort en doodt de daar aanwezige lizardman die net alarm heeft geslagen. Via een gang komen ze bij een trap naar boven. Hier zijn 10 lizardman olv een shaman. Deze worden snel gedood met 2 fireballs, alleen de shaman overleeft het. Hij vlucht de toren uit, richting een poorthuis. De groep achtervolgd hem en komt weer even op een plek te staan waar ze van alle kanten belaagd kunnen worden. Ze doden de shaman gaan het poorthuis binnen. Maelthas raakt iets achter op en gaat k-o door de lightning bolts, snowball swarms en magic missiles. Apsalom brengt hem bij en ze trekken zich terug in de toren. Kyra Palphramond, Cornelius en Rosamaiin vechten ondertussen met een aantal lizardman en een spellcaster. Ze doden de lizardman en verwonden de spellcaster. De spellcaster weet Kyra Palphramond tot 3x toe niet te raken met een enervation. Daarna besluit hij zich terug te trekken. Maelthas die ondertussen invisibility heeft gecast en de oversteek naar het poorthuis aan het maken is, ziet hem via de Ethereal Plane bewegen richting een ruimte onder de toren.

De groep rukt poorthuis voor poorthuis op. De meeste lizardman worden gedood, een paar gevangen. Een aantal abberations kunnen ontsnappen. Als er geen monsters meer te zien zijn gaan ze verder naar de mythal. Ditmaal is er een illusie van een glazen poorthuis. Ze denken dat ze verkeerd zijn en maken nu gebruik van teleport om er te komen. Nu zien ze het bekende glooiende landschap dat doorkruist wordt door 3 wegen. Ze doorzien de illusie. In de zone of revelation van Gwendolyn Kestral zien ze nu ontzettend veel abberations. Het gaat om 7 spellcasters die onder leiding van een cirkelleider om de mythal heen staan en hier energie mee uitwisselen. Verder staan er nog 9 spellcasters in de ruimte, 16 ethereal marauders en 16 rare wezens die worden herkent als ethereal filchers.

Geschrokken van de grootte van deze groep, trekken ze zich terug naar de menhircirkel. Ze gaan naar Mesring. Hier verhoren ze de lizardman. Deze vertelt dat hij denkt dat er 1 abberation is per poorthuis en een leider in een toren. De leider heeft de groep gedood. De laatste keer dat hij de kinderen en eieren heeft gezien was in het moeras. Maelthas probeert nog spells uit op Apsalom en de groep gaat slapen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.