Aglarond

Daarna gaan de avonturiers terug naar Mesring om te bidden en te slapen. De volgende ochtend verhoren ze de lizardman. Deze vertellen dat ze gevangen zijn genomen door de spellcasters. Ze zijn afkomstig uit één van de moerassen van de Wizards Reach, ten zuiden van het Yuirwood. Nu worden ze gedwongen om voor de spellcasters. Hun kinderen en eieren zijn gegijzeld en als ze niet vechten worden ze gedood. Dit is wat hun shaman hun heeft uitgelegd. Volgens de shaman konden ze niet vluchten, alleen de spellcasters hebben de sleutel. De lizardman denken dat er een stuk of 10 spellcasters zijn en er zijn nog veel meer lizardman. De groep zit met een moreel dilemma. Hoe gaan ze om met de gevangenen, deze lijken niet te snappen dat hun gedrag moet veranderen. Uiteindelijk besluiten ze ze naar Velprintalar te brengen. De Velprintalar city guard mag het oplossen. Ter voorbereiding op hun volgende expeditie naar de Sunglade gaat Apsalom bij de Simbulmyn vragen naar potions of see invisibility. Hij krijgt er 6. Ze besluiten nog de hele dag te gebruiken om zich verder voor te bereiden op de expeditie.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.