Aglarond

Na de volgende middernacht heeft Gwendolyn Kestral weer nieuwe spreuken. Ze spreken nog eens met Mother Dyltharra Buelth. Zij geeft aan dat er ‘s ochtends hulp komt. De volgende ochtend verschijnt een bloedmooie indrukwekkende vrouw. Zij stelt zich voor als Phaeldara. Ze vertelt o.a. dat de gevonden spiegel een Mirror of Opposition is en dat er is iets mee aan de hand is. Phaeldara cast shadow walkPhaeldara en Gwendolyn Kestral gaan naar Material Plane. Apsalom gaat per ongeluk ook  en Lord Hugo Palphramond verdwijnt. De avonturiers die achterblijven zien hem met Phaeldara, Gwendolyn Kestral en Apsalom mee vertrekken van de Shadow Plane, maar hij verschijnt niet op de Material Plane. PhaeldaraGwendolyn Kestral en Apsalom zijn op de plek van Brightstone Keep. Ze zien dat op de plek van de gebouwen cirkelvormige kuilen zijn, geometrisch perfect. De gebouwen zijn verdwenen. Tussen de kuilen in staan nog delen van de kasteelmuur. De cirkelgrootte is afhankelijk van grootte gebouw. Phaeldara, Gwendolyn Kestral en Apsalom keren vervolgens terug naar de Shadow Plane en komen er achter dat Lord Hugo Palphramond weg is. De groep gaat vervolgens met z’n alle terug naar de Material Plane en teleport naar The House of the Four Moons. Ze lopen via Council Hill naar The Simbuls Palace. Mother Dyltharra Buelth gaat mee.

Ze bespreken de situatie met Mother Dyltharra Buelth en High-captain Hover Seawind. Uit getuigeverslag van Guthrae en Lady Catherine Palphramond en de griffon van Yuiros Aenbras blijkt dat op het moment dat de groep de kapel in ging, hier een zwarte bol verschijn. Uit deze bol kwamen kort daarop tentakels die naar de omringende torens en gebouwen reikten. Hier verschenen nieuwe bollen. Na een of anderhalve minuut verdwenen de bollen. Er bleven kuilen achter. Lady Catherine Palphramond wist bovendien de namen van alle in de kapel aanwezige personen te noemen: Duke Varran Gloskil, Lord Hugo Palphramond, :Lady Indrilla Gloskil (nicht van Duke Varran Gloskil), Captain Derynn Kendal en Sergeant Kelwynn Cadarn uit The Army of the Lion en High-priest Irmyd Hougham en High-priest Nomyr Dedriech (clerics van Hoar). Tot slot meldt High-captain Hover Seawind dat de inwoners van Urve hebben gezien wat er met het kasteel is gebeurd. De Simbulmyn en het leger van Aglarond willen hier niet mee in verband worden gebracht. Hij is van plan om niet direct actie tegen Urve en Altumbel te ondernemen, maar eerst met de namen uit de papieren van Duke Varran Gloskil aan de gang te gaan. Dat deze gevonden zijn, moet absoluut geheim blijven.

De groep discussieert verder: In tarsakh 1374 is er een huis in Mesring verdwenen, daar is een zelfde kuil achtergebleven als bij Brightstone Keep. The Simbul is vermist sinds kythorn 1374, dus hier lijkt geen verband. De spiegel is een Mirror of Opposition, maar tainted. Er moet worden uitgezocht wat er aan de hand is, mogelijk dat in de ruins of Karghuin antwoorden te vinden zijn. Ook moet worden uitgezocht wat er met Lord Hugo Palphramond, Duke Varran Gloskil en de anderen is gebeurd. De priesteressen van Selune (Mother Dyltharra Buelth en Gwendolyn Kestral) gaan divinations casten om uit te vinden wat er met Duke Varran Gloskil, Lord Hugo Palphramond en de anderen is gebeurd. Apsalom en Yuiros Aenbras denken die dag mee over het arresteren van de sympathisanten van de Sons of Hoar.

Na afloop van het gesprek praat Rosamaiin met Mother Dyltharra Buelth over haar broer. Mother Dyltharra Buelth zegt hem in de tempel te kunnen helpen. Daarna gaat ze een zadel laten maken voor Acalan. Het zadel zal een aantal dagen later klaar zijn. Lady Catherine Palphramond is thuis. Ze is blij Kyra Palphramond te zien. En vraagt naar Lord Hugo Palphramond. Ze is niet intens verdrietig om zijn verdwijning, maar wel wat weemoedig. Er was ooit echte liefde met haar echtgenoot, ook al is die de laatste jaren niet meer zo voelbaar.

Een dag later hebben ze weer afgesproken met Mother Dyltharra Buelth en High-captain Hover Seawind. Ditmaal in The House of the Four Moons. Uit de divinations van Gwendolyn Kestral en Mother Dyltharra Buelth blijkt dat Duke Varran Gloskil, Lord Hugo Palphramond en de anderen dood zijn: gestorven door een dark ritual. High-captain Hover Seawind vraagt de groep naar de Ruins van Karghuin te gaan om uit te zoeken wat er met de Mirror of Opposition gebeurd kan zijn. High-captain Hover Seawind vraagt de groep via Thay te reizen. Naast dat dit misschien wel de meest veilige route is, is het voor Aglarond van belang om meer informatie te krijgen over de grensactiviteiten in Thay. Komt er een aanval? In Amruthar is een spion van Aglarond: Orimel Drudaryn waar de groep mee in contact kan komen. Eind van de dag haalt Gwendolyn Kestral de groep op naar The House of the Four Moons voor word of recall.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.