Aglarond

De volgende ochtend nemen de avonturiers afscheid van Maelthas. Hij vertrekt met Dervila Greenbow en een groep Masters of the Yuirwood naar de Sunglade. De rest van de groep gaat naar Velprintalar. Ze reizen via de menhircirkel in het Yuirwood nabij Halendos. Daar vandaan is het een dag reizen. Net buiten Halendos worden ze opgewacht door High-captain Hover Seawind. Hij is ze tegemoet gereist. Hij vertelt dat Duke Varran Gloskil zich zonder zijn leger in Urve bevindt. Hij is daar met gasten, waaronder Lord Hugo Palphramond en Lady Catherine Palphramond in Brightstone Keep. De groep discussieert over de rol van Kyra Palphramond en of ze kunnen vragen haar eigen ouders te arresteren.

Vervolgstappen zijn informatie uit het kasteel benutten voor oppakken kopstukken elders in Aglarond. Altumbel isoleren. De actie moet zo geruisloos mogelijk. Ook vertelt hij dat er 3 van de 12 schepen van de marine zich bij Altumbel hebben aangesloten. Hierbij zit ook 1 van de 3 warships: de Sealion, onder bevel van High-captain Yosydda Blaze.

High-captain Hover Seawind vertelt verder over de overige apprentices van The Simbul. Naast Thorneira Thalance zijn dit Phaeldara, Evenyl Nathalond en ‘The Masked One’. Thorneira Thalance en Evenyl Nathalond bemoeien zich enigszins met de politiek in Aglarond, Phaeldara is nog meer een ‘spring in ‘t veld’ dan The Simbul, en ‘The Masked One’ bemoeit zich met helemaal niemand. High-captain Hover Seawind verwacht dat de groep binnenkort wel benaderd zal worden door Phaeldara en Evenyl Nathalond omdat die 2 samen met Thorneira Thalance vooral bezig zijn met elkaar.

Hij stuurt de groep naar half-elf spy Guthrae. Die zal ze ontmoeten aan de bosrand net buiten Urve. Codewoord is AcalanShando brengt de groep naar de menhircirkel bij Urst. Het is vanaf hier ruim 10 uur reizen te paard. Onderweg vertelt Gwendolyn Kestral over de voorspellende droom. Ze komt tot de conclusie dat er een 2e macht is. Het gevecht met de Duke Varran Gloskil triggert waarschijnlijk een actie van de 2e macht, die de dood van Lord Hugo Palphramond, Lady Catherine Palphramond en Jeeves tot gevolg heeft. De groep neemt zich voor uit te zoeken wie de 2e macht is, voordat het gevecht met Duke Varran Gloskil wordt aangegaan.

Op ongeveer een half uur van Urve worden ze aangesproken door een half-elf in een boom. Na een beetje, maar niet al te, omzichtig vragen blijkt dit Guthrae. Guthrae tekent de lay out van Brightstone Keep en vertelt de groep wat hij weet over de aanwezigen. Bijna het hele leger van de duke is naar Urst. In totaal noemt hij de duke, 6 gasten (waaronder Lord Hugo Palphramond), Lady Catherine Palphramond, butler Jeeves, 6 servants, 24 guards en 2 war dogs van de duke. Buiten Lord Hugo Palphramond kent hij de identiteit van de gasten niet. Guthrae vermoedt dat er een cleric van Hoar aanwezig is en dat ze gebruik maken van teleport om van en naar het kasteel te reizen. Lord Hugo Palphramond en Lady Catherine Palphramond zijn ongeveer 2,5 maand geleden aangekomen in Brightstone Keep. Lord Hugo Palphramond komt sindsdien ook vaak in het dorp. 4 van de andere gasten bevinden zich sinds 1,5 maand in het kasteel. Dit is ongeveer sinds de deserteurs uit The Army of the Lion zijn gevlucht.

Guthrae denkt niet dat er arcane magic wordt gebruikt in het kasteel. Duke Varran Gloskil kennende heeft hij geen arcane casters in zijn gevolg of bondgenoten, laat staan Red Wizards. Verder vertelt hij dat Duke Varran Gloskil er wat betreft zowel politiek als militaire strategie nogal ouderwetse ideeën op nahoudt en dat hij waarschijnlijk niet rekent op aanvallen vanuit de lucht. 

Guthrae vertelt nog dat het leger wat vanuit Urve vertrokken is richting Urst is aangevuld met piraten, deserteurs, huurlingen en Sons of Hoar. Yuiros Aenbras en Apsalom gaan met fly en invisibility sphere scouten, met lowlight vision en darkvision. Ze vinden wat brieven op het bureau van Duke Varran Gloskil. Brieven van Lady Engwynna Mestispaerr uit Furthinghome en Lord Kargil Ninton uit Spandeliyon. Hieruit blijkt duidelijk dat ze bondgenoten zijn in de oorlog. De gasten dineren met Duke Varran Gloskil. Ze herkennen een deel van de gasten: Lord Hugo Palphramond en Lady Catherine Palphramond, Captain Derynn Kendal en Sergeant Kelwynn Cadarn uit The Army of the Lion. Daarnaast is er een vrouw die familie van Duke Varran Gloskil lijkt. De laatste 2 gasten zijn clerics van Hoar. Daarna kijken ze bij de kapel. Het voelt hier goed mis. 

Terug bij de groep speculeren ze over wat ze gezien hebben. Als leken een dergelijk gevoel krijgen bij een heilige plek, dan is er sprake van een zeer sterke desecration. Zou Shar er mee te maken hebben? En zijn Lord Hugo Palphramond en Lady Catherine Palphramond hier wel vrijwillig? Ze wachten tot middernacht, zodat Gwendolyn Kestral kan bidden voor haar spreuken. Ondertussen bereiden ze zich voor op het casten van commune. Ze bedenken welke vragen ze willen stellen aan Selune.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.