Aglarond

Tegen het einde van de volgende ochtend gaan Sonja Silversong en Apsalom terug naar Riverside. Tulin Farweather is hier al vroeg naar toe gegaan om zijn personeel te ontvangen en zo veel mogelijk te regelen. Hij heeft voor duizenden gp aan schade en vraagt de avonturiers de daders te vinden en de schade te verhalen.

Als Sonja Silversong en Apsalom met een dienstdoende corporaal spreken komt ook Narfedwyn aan. De corporaal vertelt dat een aantal ooggetuigen een groep van ongeveer 12 in donkere cloaks gehulde mannen hebben gezien in de omgeving. Hij heeft geen namen van de ooggetuigen, maar een paar van hen verblijven in het gasthuis van The House of the Four Moons. Ze gaan naar de tempel en horen iets meer details over die nacht, maar krijgen geen concrete aanwijzingen. Daarna gaan ze naar Griffonheight Keep en spreken met Sergeant Telstar. Deze weet nog toe te voegen, dat er die nacht geen groep van twaalf langs één van de tolpoorten is gekomen. Daarnaast gaat hij zich nadrukkelijker met het onderzoek bemoeien.

Vervolgens nemen ze de lichamen van de twee brandstichters mee naar The House of the Four Moons. Onderweg komen ze Kyra Palphramond en Torsten Fordenfroth tegen die ook die kant op gingen. Het plan is om Speak with dead te casten op Dylleth Bauth. Priestess Patrys Moonlit cast de spreuk. De volgende vragen worden gesteld:

“Is Lord Desmond Elzar Yllfigir?”: "Nee." “Waar bevindt Yllfigir zich?”: "Geen idee." “Hoe houden Lord Desmond Elzar en Yllfigir contact?”: "Geen idee."

Met een pearl of power probeert Patrys Moonlit nog een Speak with dead te casten op één van de twee brandstichters. Helaas, mislukt dit. De volgende dag zal Patrys een aantal Speak with deads leren voor de andere brandstichter.

De rest van de dag besteed Narfedwyn, in de vorm van Sandra Parlou, aan het regelen van een deal voor Farweather Trading Company. Sonja Silversong praat bij met Patrys over o.a. de brand.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.