Aglarond

Apsalom gaat met Tulin Farweather ontbijten in Riverside innNarfedwyn gaat als Sandra Parlou naar de Salt and Spices inn, maar geen bericht. De andere gaan nogmaals naar het pakhuis van Lord Desmond Elzar. Ze doorzoeken deze grondig, maar vinden geen clues die wijzen naar Black cloaked man, illegale handel, etc. Daarna gaan ze naar Griffonheight Keep om de gevangen te ondervragen.

Als eerste spreken ze met Nicos Aporos. Hij is een huurling uit Chessenta. Aporos wil een deal sluiten: in ruil voor zijn informatie wordt hij vrijgelaten en  verbannen uit Aglarond, op straffe van dood. De groep gaat hiermee akkoord en Aporos vertelt over de rest van de huurlingen, de crew van Lord Desmond Elzar en de layout van de mansion op Ghevden. Ook vertelt hij dat Elzar hier waarschijnlijk zit. De andere twee gevangen komen van Ghevden en zijn door Aporos getraind. Zij zijn loyaler aan Elzar en vertellen niks extra's. De deal met Aparos wordt tot slot afgestemd met Sergeant Telstar en afgesproken wordt Aporos pas vrij te laten als zijn informatie correct blijkt.

Tegen het eind van de middag komt de karavaan van Farweather Trading Company terug. De karren worden geparkeerd, de paarden gestald en de mannen worden door Tulin Farweather ingelicht over de situatie. Hij vraagt ze om na twee dagen terug te komen.

Die nacht wordt het pakhuis van Tulin Farweather in brand gestoken. Het vuur komt van alle kanten en verspreidt zich snel. De avonturiers vluchten naar buiten. Alleen Narfedwyn blijft hoestend en proestend achter in de rook. Als Gwendolyn Kestral de brandende deuren naar de binnenplaats opent, ziet zij nog net een aantal in zwart geklede mannen de laatste karren aansteken en zich uit de voeten maken. Door het openslaan van de deuren vliegt één van hen in brand. Deze verbrandt. Hiernaast weet Apsalom ook één te doden, wanneer deze langs hem heen wil vluchten. De andere ontsnappen. Hieronder is ook een ervarenere man. Kyra Palphramond en Apsalom zitten hem nog een tijdje achterna, maar met behulp van een potion of invisibility verdwijnt hij.

Na rondes te hebben gekucht en geproest, waarbij ze meer en meer wordt ingesloten door het vuur, herpakt Narfedwyn zich en rent ze het brandende pakhuis uit. Ze is ernstig verbrand, maar overleeft het. Gwendolyn Kestral en Shando weten nog twee paarden uit de brandende stal te redden. Daarna loopt de groep bij het pakhuis vandaan, naar de rivierbedding. Tot diep in de nacht helpen ze blussen. Tegen de ochtend is de brand meester en neemt de guard het over. Het pakhuis is niet meer te redden. De kraan en enkele karren zijn nog wel te repareren. Van de omliggende huizen is een aantal onbewoonbaar. De houtzagerij komt er betrekkelijk goed van af. Tulin Farweather kan naar The House of the Four Moons, om daar te slapen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.