Aglarond

De volgende ochtend zetten de avonturiers een val op. Shando gaat vermomd als Tulin Farweather onder begeleiding van Apsalom en Kyra Palphramond van Griffonheight Keep naar het pakhuis van Farweather Trading Company. Tulin zelf wordt die avond naar het buitenhuis van Lord Velskoon Ingelbran Tyman gebracht. De tocht naar het pakhuis verloopt voorspoedig.

Bij het pakhuis zet Kyra Palphramond detect evil aan. Ze ontdekt dat één van de werknemers van de naastgelegen houtzagerij evil is. Narfedwyn gebruikt vervolgens detect thoughts. Ze ontdekken dat de werknemer Tulin Farweather en Kyra Palphramond herkent en concluderen dat dit een look-out is.

De rest van de dag gaat voorbij. Apsalom koopt nog een sap, een fluitje en eten. Aan het eind van de middag gaat de ‘look-out’ weg. Narfedwyn volgt hem door de stad. Hij eindigt in The Bold Griffon. Narfedwyn gaat naar binnen en bestelt een biertje. Ze ziet dat de gasten in de bar behoorlijk bewapend zijn. De look-out praat met een andere man en deze vertrekt kort daarna. Narfedwyn volgt deze man naar zijn huis. Vervolgens gaat ze terug, wacht op de ‘look-out’ en volgt ook hem naar zijn huis. Ondertussen verkent de rest van de groep het pakhuis: in een nabijgelegen schuurtje ligt wat graan. In het pakhuis staat een krat met lampolie en een aantal kratten gereedschap.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.