Aglarond

De volgende dagen gaan ongemerkt voorbij. Maelthas is druk bezig met het maken van magische items. Narfedwyn blijft, als Sandra Parlou in de Salt and Spices innGwendolyn Kestral en Sealmyd zijn nog steeds in het pakhuis van Farweather Trading CompanyYuiros Aenbras en Kyra Palphramond verkopen de buit. Daarnaast geven ze opdracht de symbols van Velsharoon, die ze bij de Cult of the Dragon uit Glarondar hebben gevonden, om te smelten tot symbols van Torm. Deze zijn na een tenday klaar. Apsalom gaat op zoek naar nieuwe informatie in de kroegen en buurten van Velprintalar, maar zonder succes.

Aan het eind van de avond ontvangt Kyra Palphramond een bericht van Lord-General Natandil Greatshield. De hele groep wordt uitgenodigd om tijdens de spring equinox bij de huldiging van The Army of the Green Drake in Glarondar Keep aanwezig te zijn.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.