Aglarond

De volgende ochtend bij het ontbijt ontmoeten Torsten Fordenfroth en Apsalom de ouders van Kyra Palphramond. Kyra Palphramond vertelt haar ouders over het gevaar. Ze vraagt of ze de bescherming van het leger willen accepteren en gebruiken. Haar vader heeft een ander idee. Hij wil naar Duke Varran Gloskil in Urve. Dit is een lid van de Royal council die hij heeft leren kennen.

Ondertussen hebben de andere avonturiers in het gastenverblijf van The House of the Four Moons Tulin Farweather opgewacht, terwijl hij naar de common room komt voor zijn ontbijt.

Ze vragen hem naar Scales. Hij geeft aan die alleen van naam te kennen en niet willens en wetens handel te drijven met hem of zijn partners. Tulin Farweather wil meewerken om de gevangen te bekijken in Griffonheight Keep en hen mogelijk te identificeren. Hij herkent één van de rogues. Deze man heeft hij wel eens bij de Riverside inn gezien.

’s Middags vraagt Sonja Silversong aan Patrys Moonlit of zij een aantal keer de spell zone of truth wil leren voor de volgende dag. Dit gaat Patrys doen. Kyra Palphramond en Torsten Fordenfroth bespreken een evacuatieplan met captain Ceridwen Anwyl. Ze hebben geinventariseerd: de families Aenbras, Fordenfroth, Palphramond en Sfiz moeten worden beschermd. Omdat paardenfokkerij Aenbras belangrijk is voor het leger en in redelijk open terrein ligt, wordt besloten om dit complex te beschermen met troepen uit de stad en de andere families hier naar toe te brengen. Vader Abe Sfiz geeft aan met zijn boot op pad te gaan en vindt dat zijn pakhuis goed bewaakt moet worden. Brand zou zowel hem als de stad veel geld kosten. Zijn personeel wil hij wel graag onderbrengen bij Aenbras.

De vader en moeder van Torsten Fordenfroth gaan wel naar de paardenfokkerij. Vader Bernt Fordenfroth wilde in eerste instantie allerlei plannen maken en dingen ondernemen om de organisatie van Scales uit te lokken of te pakken, maar snapt uiteindelijk dat het beste is voor hem, zijn familie en Aglarond. Lord Hugo Palphramond is eigenwijs. Hij wil met vrouw Catherine Palphramond, butler Jeeves en de guard naar Duke Varran Gloskil in Urve. Die avond wordt het evacuatieplan uitgevoerd.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.