Aglarond

De volgende ochtend melden de avonturiers zich weer bij The House of the Four Moons, voor de volgende Speak with dead. Dit lukt en de volgende vragen worden gesteld:

"Waar is jullie ontmoetingsplek?”: "in de haven." “Hoe heet de groepsleider bij de brandstichting?”: "Courynn Bevan." “Wat is de route van The Bold Griffon naar jullie hide-out?”: "Er is geen route."

Courynn Bevan is een enigszins bekende kruimeldief, die gelieerd is aan ScalesApsalom kent hem van naam. Ze gaan naar Sergeant Telstar in Riverside en vragen hem naar Bevan. Hij kent hem ook van naam en verwijst de groep naar clerks in Griffonheight Keep voor meer informatie. Het uitzoeken van deze informatie duurt even en in de tussentijd haalt Kyra Palphramond een lans op en de twee holy symbols van Torm (zilveren vuisten). De eerste is voor haar zelf en de tweede geeft ze (tijdelijk) aan Torsten Fordenfroth.

Ondertussen hebben de clerks achterhaald dat Bevan geen openstaande straffen of verdenkingen heeft en dat hij in het verleden als eens is opgepakt voor diefstal, intimidatie en mishandeling. Hij woont ergens in de shanties.

’s Middags gaan ze naar The Bold Griffon. Het derde antwoord van de brandstichter doet de groep besluiten dat dit de hide-out is van de brandstichters. In The Bold Griffon zitten op dat moment 7 gasten. Kyra Palphramond ontdekt dat allen evil zijn. Eén zelfs moderate. Dit blijkt later een cleric. Gwendolyn Kestral, Kyra Palphramond en Sonja Silversong gaan naar binnen en vragen naar Bevan. Volgens de barman is die niet aanwezig en hij zegt de naam niet te kennen. Desgevraagd ontkent iedereen Bevan te kennen of betrokkenheid bij de brand. Vervolgens wil Kyra Palphramond overgaan tot arrestatie. Op dat moment staan de gasten op van barkruk of stoel. Een gevecht ontstaat waarbij een aantal gasten de groepsleden proberen te grapplen en te pinnen, terwijl de andere gasten met korte zwaarden op ze in steken. Dit lukt niet bij Gwendolyn Kestral en Sonja Silversong, maar wel bij Kyra Palphramond. Zij wordt op deze wijze doodgestoken. Narfedwyn bemoeilijkt in eerste instantie het gevecht voor de groep met silence. Door de fog cloud en de sleeps die ze daarna cast kantelt het gevecht. Ze doden twee grapplers en een rogue. Drie van de andere gasten en de barman slaan ze knock-out. De cleric geeft zich uiteindelijk over. Daarna slaan ze hem ook knock-out.

Torsten Fordenfroth brengt vervolgens Kyra Palphramond naar The House of the Four Moons, terwijl de anderen de bar doorzoeken. Ze vinden het één en ander aan magische items en een geheim luik in één van de wc’s van de bar.

Gwendolyn Kestral brengt de barman bij en hij wordt ondervraagd. Hij vertelt de groep dat hij deze kroeg al lang heeft zo’n 12 jaar. Hij werkt nu voor Scales. Scales is al 10 jaar actief. Hij begon in The Bold Griffon, maar is nu elders actief. Zo’n 8 jaar geleden leerde Scales een Mulhorandi priester van Sebek kennen. Dit is een natural lycanthropes. Scales is toen ook lycanthropes geworden en sindsdien gaan zijn zaken goed.

Voordat hij lycanthropes was, noemde hij zich ook nog niet Scales. Zijn naam is Yuirmyd. Hij was zoon van een nobelman. Deze man kende de aard van zijn zoon en heeft hem onterfd. Yuirmyd verliet zijn uiterlijk huis. Een week later was zijn vader dood.

Inmiddels is zijn organisatie gegroeid. Het bestaat uit vier cellen:

De eerste onder leiding van de barman. Dit zijn de ogen en oren van de organisatie. De tweede cel onder leiding van Courynn Bevan. Deze cel was betrokken bij de brandstichting. De derde cel was hier ook bij betrokken. Deze staat onder leiding van een wizard genaamd: Cuneidda Muray. De vierde cel zorgt voor de (alchemy)supplies. Deze cel staat onder leiding van Patryk Firepot. De cel van de barman bestond uit 14 personen. De helft hiervan was in de bar aanwezig. De andere helft bestaat uit drie, fighters, drie rogues en nog een cleric van Shar. De barman geeft de namen van de zeven man en hun lokatie. Van de cleric, die Brynna Nastaerr heet, weet hij dit niet.

De barman vertelt verder dat Scales’ organisatie was ingehuurd om het vuile werk voor Yllfigir en Lord Desmond Elzar op te knappen in Glarondar. Scales doet wel vaker zaken met hen. Daarnaast heeft Scales een illegaal contract gesloten met Tulin Farweather. Hiervoor moest zijn cel worden ingeschakeld. Ze hebben informatie verzameld over Farweather Trading Company. Dit is waarschijnlijk gebruikt voor de aanslag op Joe Portar. Bij andere moorden van de Black cloaked man was de barman niet betrokken. De relatie tussen Scales en de Black cloaked man kent de barman niet precies. Sinds een jaar of 2/3 is deze moordenaar actief. Het is een persoon/concept waar Scales mee werkt in ieder geval.

Ook waarschuwt de barman de groep voor Scales. Hij zal achter hun en alles wat hun dierbaar is aangaan. Tot slot vertelt de barman dat onder de kroeg een kelder zit. Van hieruit begon Scales zijn organisatie. Inmiddels wordt het niet zo actief meer gebruikt. Soms worden er nog mensen gevangen gehouden. Voor het laatst, ongeveer een maand geleden. Apsalom omschrijft de ouders van Matrim en vraagt of dit de mensen waren. De barman bevestigt dit. Gedurende het gesprek heeft de barman nog genoemd dat de cleric van Shar een bevriende cleric heeft die zich ook binnen de organisatie bevindt. Hun motieven kent hij niet.

Dan komen de guards binnen, die door Shando waren opgehaald. Zij nemen de mannen gevangen en brengen ze naar de Griffonheight Keep. De groep brengt Sergeant Telstar op de hoogte en de zes man, waarvan de lokatie bekend is, worden opgepakt. Daarna gaan ze naar The House of the Four Moons. Hier vragen Sonja Silversong en Gwendolyn Kestral om een audiëntie bij Mother Dyltharra Buelth. Ze vertellen dat het lycanthropes in Velprintalar betreft en worden direct uitgenodigd. Nadat ze het verhaal over Scales’ organisatie hebben verteld, vragen zij of de tempel Kyra Palphramond kan redden.

Mother Dyltharra Buelth vraagt Sonja Silversong wat zij hieraan wil bijdragen. Sonja brengt in dat het geen individueel belang is, maar in het belang van de stad. De stad kan de kosten mogelijk dekken. Mother Buelth legt uit dat de stad uit allemaal individuen bestaat, dus dat het gaat om individuele bijdragen. Ze vraagt hetzelfde aan Gwendolyn Kestral. Die draagt geld bij.

Ook Torsten Fordenfroth en de andere groepsleden worden door priesteres Patrys Moonlit gevraagd om een bijdrage. Uiteindelijk leggen ze geld, potions, wapens en harnassen bijeen, tot een bedrag van ongeveer 5000 goudstukken.

In het midden van het tempelcomplex, onder een nagenoeg volle maan, begint na middernacht het ritueel om Kyra Palphramond te raisen. De spell wordt door Mother Dyltharra Buelth zelf gecast. Sonja Silversong en Gwendolyn Kestral mogen toekijken. De rest wacht in het gastenverblijf. Kyra Palphramond accepteert de raise dead en komt terug op Toril. Een deel van haar wonden wordt geheeld en ze wordt door een lange gang van wit marmeren zuilen teruggeleid naar buiten het complex. Hier wordt ze verwelkomd door de groep.

Kyra Palphramond staat er op, dat zij op de hoogte wordt gebracht van wat er die middag en avond nog gebeurd is. Daarna gaat ze naar haar ouders. Torsten Fordenfroth en Apsalom gaan mee. Jeeves doet open. Hij is verheugd, maar raadt Kyra aan de gasten direct naar hun gastenverblijf te brengen. Zij vindt haar vader stomdronken beneden en haar moeder boven in de slaapkamer. Zij heeft gehuild en is geslagen. Ze praat nog lang na met haar moeder. En heeft daarna een korte nachtrust.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.