Aglarond

Na 2 dagen komen de avonturiers aan in Furthinghome. In de buiten-/krottenwijken van de stad verzamelt zich een menigte die de groep volgt en steeds verder insluit. De humans hebben stokken en stenen. Ze blokkeren de doorgang en de groep vlucht terug de stad uit, waarbij ze nog paar klappen krijgen.

Narfedwyn besluit vervolgens in haar ééntje, vermomd als handelaar die kant op te gaan. Ze spreekt wat commoners aan. Deze bieden aan om haar tegen betaling veilig naar het centrum te brengen. Ze gaat niet op hun aanbod in, maar neemt vervolgens de groep mee met invisibility sphere en zone of silence. Ze komen in het centrum en gaan op zoek naar Lord Faryl Albin (een human), de belangrijkste nobelman in de stad en lid van de Royal council. Hij wil de groep niet ontvangen en zegt buiten de situatie te staan.

Daarna gaan ze naar een tweede nobelman en tevens lid van de Royal council: Lord Folcoerr Durcan (een half-elf). Vanaf de muur rondom zijn woning wordt de groep te woord gestaan. Ze krijgen Lord Durcan niet te spreken en horen niks over zijn whereabouts. Onderweg naar Furthinghome hadden ze al geruchten opgevangen dat Lord gevlucht of zelfs vermoord was.

De groep wordt verwezen naar de kerk van Hoar. Ze besluiten eerst naar de woning van de derde en laatste Councillid uit Furthinghome te gaan; Lady Engwynna Mestispaerr. Onderweg worden ze door een wachtpost tegen gehouden. Kyra Palphramond intimideert een sergeant van de wacht, die hen vervolgens naar het derde huis brengt. Hier worden ze overruled door een Captain, die evil blijkt als Kyra Palphramond dit detecteert. De captain zorgt er voor dat de groep de stad uit wordt geleid.

Vervolgens probeert Torsten Fordenfroth opnieuw de stad in te komen, door contact te leggen met mensen uit de wijken rondom het centrum. Dit gaat mis. Narfedwyn heeft meer succes. Onder begeleiding van een paar wijkbewoners loopt ze richting het centrum. Wanneer ze hier bijna is wordt ze in een hinderlaag gelegd. Er wordt hold person gecast. Narfedwyn komt hier uit los en cast gaseous form. Vervolgens verdwijnt ze een krot in. De ander summoned echter een air elemental die, al wervelend, Narfedwyn in zijn greep houdt. Er komt een man tevoorschijn hij suggest dat Narfedwyn zichzelf wordt. Zij doet dit en suggest vervolgens dat de man haar helpt met jagen naar olifanten.

Ze lokt de man mee naar de groep. Daarna gaan ze paarden halen. Ze trekken hiermee naar het oosten, verder van Furthinghome af. De man, die zich voorstelt als Lord Collyn Ledfaer, vertelt de groep over olifanten in de Shaar. Dat is wel een eind reizen, maar hij weet ongeveer de weg. De groep probeert de man van achter te belagen om hem knock-out te slaan. Hij heeft dit echter door en wordt boos dat de anderen het succes van de jacht ondermijnen. Uiteindelijk klimt Kyra Palphramond op haar griffon. Ze vliegt op, maakt een duikvlucht en slaat in de vlucht de man knock-out.

Ze boeien en gaggen Lord Collyn Ledfaer en gaan net zo lang door met proberen totdat een charm person effect heeft. Ze vragen Collyn naar de Sons of Hoar en hun plannen. Hij hoort ook bij de groep en vertelt hen wat hij weet. Dat is niet zo veel, maar het algemene doel is dat door heel Aglarond de macht terugkomt bij de oude adelijke families.

Ze gaan slapen, maar willen Lord Collyn Ledfaer eerst k-o meppen. Ze wachten tot hij slaapt. Dit duurt even want hij slaapt niet snel ivm de boeien. Uiteindelijk slaapt Collyn en slaan ze hem knock-out.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.