Aglarond

Het leven van alledag wordt hervat in Sildeyuir. De eilanden die waren verloren aan de nilshai worden weer in gebruik genomen. De half-elven willen graag naar huis. Ze komen van alle dorpen van Aglarond. Er zitten ook deserteurs van het leger tussen. Gwendolyn Kestral en Hamafil Sylerin spreken de half-elven toe om samen met humans te leven. Ze zijn het eens over de harmonie in Aglarond die hersteld moet worden.

De avonturiers begeleiden de half-elven door de Sunglade naar het Yuirwood. Onderwijk lichten ze de green warder in. Shando activeert de menhircirkel en allen gaan naar Relkaths Foot. Ze krijgen te horen dat er oorlog is uitgebroken tussen de half-elven en humans rond Urve en dat Lord Folcoerr Durcan, lid van de Royal council uit Furthinghome, is vermoord.

Die avond worden ze voor het diner uitgenodigd bij Princess Blindelsyn Olossyne. Prince Branelwyr Olossyne is weer in Relkaths Foot. De Royal council zal in uktar niet bij elkaar komen. Nu een aantal leden is vermoord en een aantal anderen openlijk oorlog voeren. Dervila Greenbow, Melordianix  en Hamafil Sylerin zijn ook bij het diner aanwezig. Ze praten bij over hun bevindingen in de Sunglade en Sildeyuir. Princess Blindelsyn Olossyne vertelt over de situatie in en rond Urve. Duke Varran Gloskil van Urve en Lord Kargil Ninton van Spandeliyon hebben de regio openlijk oorlog verklaart en een aanval op Urst gelanceerd.

Naar mening van de aanwezigen is het zaak om het aanvallende leger te onthoofden. De groep neemt dit op zich. Apsalom stuurt nog bericht naar Idris Newienn en vraagt of dat ok is. Ook die is akkoord. Hamafil Sylerin zal zich ontfermen over de half-elven en ze buiten de oorlog houden. Dervila Greenbow en de Masters of the Yuirwood gaan de laatste nilshai uit de Sunglade verjagen en zullen zich met Maelthas en de star-elven over de mythal bekommeren. Dan komt een vrouw de eetkamer van het paleis binnen. Princess Blindelsyn Olossyne stelt haar voor als Thorneira Thalance. Dit is een van de machtigste apprentices van The Simbul. Zij vertelt dat Lord Folcoerr Durcan is vermoord door de Verdant Arrow. Een groep half-elven die net zo extremistisch als de Sons of Hoar. Princess Blindelsyn Olossyne lijkt zich hiervoor wat te generen. Overigens is Thorneira Thalance ook van mening dat het aanvallende leger moet worden onthoofd. Zo abrupt als ze binnenkwam, zo abrupt vertrekt ze ook weer.

Melordianix lijkt de boog van Rosamaiin te herkennen en nodigt haar uit de volgende dag mee te gaan naar een paar interessante figuren, die haar meer kunnen vertellen. Gwendolyn Kestral vertrekt met Hamafil Sylerin naar zijn boomhut. De groep mag voor onbepaalde tijd het gastenverblijf van Princess Blindelsyn Olossyne gebruiken. Om te overnachten, als opslagplaats, etc.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.