Aglarond

Die nacht wordt Yuiros Aenbras geraised. De moeder van Matrim is nog werecrocodile niet genezen van haar lycantrophy. Bij de volgende volle maan heeft zij weer een kans. De volgende ochtend willen de avonturiers richting Halendos. Ze lenen verschillende zilveren wapens van de tempel en paarden van het leger. Daarna gaan ze op pad. Het is slechts 5 uur naar Halendos. In het dorpje aangekomen, lopen ze het regiment cavalerie tegen het lijf (20 man o.l.v. Sergeant Yuirkwyr Marsh). Zij zijn net het bos in geweest, op zoek naar Scales en consorten, maar zonder succes.

Gwendolyn Kestral vertelt over Lord Jozmyd Illustaerr, alias Yllfigir. Ze spreken met de tavernkeeper Pourias Plydwienn om de lokatie van het buitenhuis te achterhalen. Het is een kwartiertje van het dorp op een heuvel, te midden van een boomgaard.

De sergeant gaat met de helft van zijn troepen op verschillende posities rond de heuvel staan om eventuele ontsnappingen te voorkomen. 10 andere soldaten gaan met de groep mee naar het buitenhuis.

De groep treft hier Lord Jozmyd Illustaerr aan en sommeert hem, zich over te geven. Ze zien ook dat er meer figuren rond hangen. Een vrouw cast een spell (dit blijkt Cuneidda Muray) en een gevecht volgt. Cuneidda wordt gedood tijdens dit gevecht evenals een aantal handlangers en 3 soldaten. Lord Illustaerr en 3 handlangers worden gevangen genomen. Jozmyd Illustaerr vertelt dat hij is gedwongen te werken voor Scales om zijn broertje te beschermen. Alwyd Illustaerr is namelijk gebeten door de cleric van Sebek (Ketoth Fezim) en ook werecrocodile geworden. Scales heeft gedreigd hem te doden of aan de tempel van Selune over te leveren.

Hij vertelt wat hij weet over de Black cloaked man. Het is een Aglarondan en wererat, die zeer bedreven is in het doden van mensen en hiervoor geen middel schuwt. Desgevraagd, zegt hij dat Sirwa Vaughn het e.e.a. aan informatie opvangt in Barrets koffiehuis en dat Scales dit wel eens kocht.

Jozmyd Illustaerr vertelt verder dat Scales, de Black cloaked man en Ketoth Fezim zich in het bos bevinden op een kleine dag lopen van Halendos. Hij weet de route niet precies. Dit weet een handlanger van Cuneidda Muray wel. Hij vertelt de route en geeft een overzicht van het kamp. Deze is aangegeven door bewerkte boomschors in de vorm van krokodillenschubben.

Een van de meest ervaren overgebleven soldaten wordt op het paard van Lord Jozmyd Illustaerr, dat nog fris is, die middag nog teruggestuurd naar Velprintalar. Hij krijgt een schriftelijk verzoek mee voor Captain Ceridwen Anwyl om zo veel mogelijk troepen te sturen naar Halendos. De ruiter moet het dorp zelf mijden. De groep blijft in het huis overnachten.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.