Aglarond

Na anderhalve week komt de Shorespear aan in Velprintalar. De avonturiers gaan direct naar Griffonheight Keep om met Captain Ceridwen Anwyl te praten. Zij vertelt dat er die nacht een aanslag is gepleegd op paardenfokkerij Aenbras. Gelukkig is deze onder leiding van veteranen Bernt Fordenfroth en Sealthas Aenbras verijdeld. Een aantal leden van Scales’ bende onder leiding van Courynn Bevan is gedood of opgepakt. Via hen hebben ze ontdekt dat Scales zich ophoudt in het Yuirwood nabij Halendos. Die ochtend is een regiment cavalerie die richting op getrokken. Ook vertelt zij dat er inderdaad Essence of Death zat op de pijl waar Lord Rebrann Staermyn mee is vermoord.

Gwendolyn Kestral vertelt over de resultaten die zijn behaald op Ghevden en vraagt Captain Ceridwen Anwyl of zij Lord Desmond Elzar zelf wil ondervragen. Captain Anwyl geeft aan dat de groep dit zelf kan doen. Ze vragen de Simbulmyn en The House of the Four Moons om advies. Ook laten ze Yuiros Aenbras in de tempel achter, met het verzoek hem te raisen. Bovendien is er reactie uit Glarondar. Ze zijn altijd welkom om hun eerbetoon weer bewezen diensten op te halen.

Die middag cast Gwendolyn Kestral Speak with dead en stelt zij nogmaals vragen aan Lord Desmond Elzar: “Wie zouden de mogelijke schuilplaats van Scales in Halendos e.o. kunnen weten?” “De Black cloaked manKetoth Fezim, Cuneidda Muray, Patryk Firepot, Courynn Bevan, Lord Jozmyd Illustaerr, Lord Alwyd Illustaerr en Sirwa Vaughn.” “Wat zijn de voor jou bekende verblijfplaatsen van Scales?” “Barrets koffiehuis, riool onder Velprintalar, het bos bij HalendosThe Bold Griffon.” “Wat zijn de exacte locaties van de panden en schuilplaatsen van Yllfigir?” “Buitenhuis in Halendos, warenhuis in de Blauwe Waterstraat.”

Kyra Palphramond weet dat de familie Illustaerr uit Halendos komt. Zij hebben in handelhuis (Illustaerr Trading Company) in Velprintalar. Jozmyd Illustaerr en Alwyd Illustaerr zijn broers. Van Alwyd, de jongste, is al jaren niks meer vernomen. Jozmyd leidt het handelshuis.

In de Blauwe Waterstraat aangekomen blijkt het warenhuis van Illustaerr Trading Company te zijn. Hier worden spullen verhandeld om boten te bouwen of te repareren. Het warenhuis wordt bewaakt door 4 man in fullplates en een charmante handelaar staat de groep te woord. Kyra Palphramond doet zich voor als Patricia Paay en geeft aan per se met Lord Jozmyd Illustaerr haar handel te willen bespreken. Die is er niet, en de handelaar wil niet zeggen wanneer hij terugkomt.

De groep gaat vervolgens naar Barrets koffiehuis. Sirwa Vaughn blijkt niet aanwezig. Een roddelende bediende vertelt dat zij buiten de stad is. Ze heeft waarschijnlijk een rijke minnaar met een buitenhuis langs de kust ten oosten van Velprintalar. De groep vraagt hem niks te zeggen over hun bezoek aan Barrets koffiehuis.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.