Aglarond

De volgende dag verzinnen de avonturiers een plan van aanpak. Ze besluiten Torsten Fordenfroth een dag te laten posten bij de poort van Fort Emmech. Zo kan hij een dag de naleving van het protocol controleren en kijken wie er zoal het fort in komen.

De dagen volgen zich op, zonder dat resultaten worden behaald. De 'usual suspects' passeren de revue. Na veel speuren blijven er een paar verdachten over: Harl Beskel, een half-orc handelaar uit TheskMelydda, het kruidenvrouwtje van Emmech; en de groep mannen uit Rashemen die magische diensten aanbieden en fungeren als sages.

Op een gegeven moment gaat Sonja Silversong naar de winkel van het kruidenvrouwtje. Ze heeft hier een insinuerend gesprek over de klandizie voor anticonceptie middelen. Het gaat dan om vrouwen die relaties hebben met officieren van het leger en Sonja Silversong probeert uit te vinden of het kruidenvrouwtje vaak roddels of verhalen opvangt.

Yuiros Aenbras gaat naar een bar in de haven waar Harl Beskel vaak komt. Hij ziet dat Harl een 'tough challenge' is en een bully. Hij heeft een handlanger, Henwas Olier genaamd. Dit is een half-elf. Hoewel Harl duidelijk de leiding heeft is Henwas een stuk diplomatieker, gladder en manipulatiever. Hij vangt een gesprek op waaruit blijkt dat Harl de volgende morgen met zijn schip, Seabull, uitvaart. Hij blijft een tenday weg.

's Nachts gaan ze de Seabull verkennen. Onzichtbaar en nagenoeg geruisloos omzeilen Apsalom, Rosamaiin en Sonja Silversong de wacht. Harl Beskel en Henwas Olier blijken niet op het schip aanwezig. Ze ontdekken niet echt bijzondere dingen. In het ruim liggen huiden van dieren die in de Tannath Gap voorkomen en in de kapiteinskamer staat een lege vogelkooi.

De volgende dag als het schip vertrokken is horen ze dat Duchesse Mantelia Parsuns terug is uit Velprintalar. Ze maken een afspraak om haar nog een dag later te spreken. Duchesse Parsuns blijkt een bondgenoot van The Simbul, maar is veel meer rigide. Ze geeft aan dat ze weet van de missie van de groep. Ze keurt de aanpak die The Simbul heeft gekozen af, maar hoopt wel dat de spion gepakt. Ze geeft ook aan dat de groep het niet moet proberen om haar onderdanen te benadelen met een onrechtmatige aanpak. Hiervoor zullen zij gestraft worden.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.