Aglarond

Na het appel melden Kyra Palphramond en Yuiros Aenbras zich bij Fort Emmech. Ze moeten zich identificeren aan de poort en merken dat de nieuwe lichting dienstplichtigen hier goed mee bezig is. Kyra Palphramond en Yuiros Aenbras krijgen een persoonlijk intake-gesprek met Captain Araevil Darkeye. Deze star-elf is de commandant van de Aglarondan Griffonriders in Emmech.

Na dit gesprek krijgen ze een eigen kamer en moeten ze zich melden bij Velskoon Wydda Eirian. Zij zal de training de komende tijd verzorgen. Aan het eind van de training zullen ze een proeve moeten afleggen. Dat kan alleen in mirtul. ‘s Middags zijn ze vrij.

Dezelfde dag brengt Torsten Fordenfroth een bezoek aan het Fort Emmech. Hij zoekt Captain Derynn Kendal op, die verantwoordelijk is voor de dienstplichtigen. Torsten Fordenfroth vertelt hem over de aanwijzingen voor een Thayan spion. Volgens Torsten Fordenfroth moet deze zich in Fort Emmech bevinden en hij vraagt of Captain Derynn Kendal weet van een onderzoek. Kendal weet niet van onderzoek, maar hij behoort ook niet tot de vertrouwelingen van Lord Marshal High-Captain Gante Demelin. Wel is er recent belangrijke briefwisseling via Aglarondan Griffonriders geweest, maar dit gebeurt vaker.

Ondertussen doet Apsalom een rondje door het stadje. Emmech heeft ongeveer 7.500 inwoners (incl. 1.500 soldaten) en is tegen Fort Emmech aangebouwd. De economie van het stadje draait om het leger, maar de enige mijnen (ijzer en koper) van Aglarond zitten hier ook. Verder zitten er vooral vissers. Handelaren komen van buiten Aglarond. Er is een groep Rashemi (zie Rashemen), die ook in magie handelt. En een half-orc uit Thesk, Harl Beskel, die handelt overal in.

Leider van Emmech is Duchesse Mantelia Parsuns. Deze half-elf onderhoudt goede banden met The Simbul en van haar wordt gezegd dat ze zelf ook over behoorlijke magische krachten bezit. Het gebied dat zij bezit reikt van Emmech tot de grenzen van Thesk en Thay. Naast het leger is er in Emmech een grote militia en heeft de Duchesse haar eigen guard.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.