Aglarond

De volgende ochtend, als de avonturiers wakker worden en aan het ontbijt beginnen in de Horse and Cart Inn, heeft Narfedwyn het gevoel dat er op een of andere manier aan haar getrokken wordt. Ze herkent het effect als een enchantment (mind-effecting, compulsion). Ze weet dit te weerstaan, maar veronrust vraagt ze Maelthas of hij hier meer over weet. Maelthas kan haar niet verder helpen, maar ontdekt wel de tatoeage van Narfedwyn en is zeer nieuwsgierig. Hij besluit misdirection op Narfedwyn te casten, voor de zekerheid.

De groep splitst zich op om naar Emmech en Velprintalar te gaan. Sonja Silversong en Maelthas gaan naar Emmech. Dezelfde avond heeft Sonja Silversong hier nog een date met Borivik Murnyethara.

De volgende dag hebben ze een afspraak met Duchesse Mantelia Parsuns. Ze vertellen haar over de menhircirkel en vragen of zij de groep mogelijk kan helpen. Duchesse Mantelia Parsuns vertelt tot ontsteltenis van Maelthas dat zij sorcerer is en verwijst hen naar de Masters of the Yuirwood in Velprintalar of Relkaths Foot.

Ondertussen passeert de rest van de groep Furthinghome. In deze stad is de onrust het grootst en het is hen aangeraden om zo veel mogelijk om de stad heen te reizen door de vluchtelingen die zij onderweg zijn tegengekomen. Ze moeten echter de River Orl over. Aan de westkant van Furthinghome is hiervoor een brug. De buurt langs de rivier lijkt verlaten al wordt er af en toe een deur of luik dichtgeslagen, wat wijst op het tegendeel. In de buurt van de brug horen ze rumoer. Een aantal guards bewaakt de brug. Verderop in de hoofdstraat staat een grote groep, met name jongemannen. De situatie is dreigend maar de groep nadert de brug niet. De groep wordt gesommeerd z.s.m. door te reizen. De guards hebben nauwelijks tijd om hun vragen te beantwoorden. Zo veel wordt duidelijk dat de woede van de menigte zich richt tegen de half-elven en tot de leider van de stad: Lord Faryl Albin (een mens). Tot nu toe zijn met name de half-elven hier het slachtoffer van geworden. Lord Albin staat er om bekend dat hij zich niet echt met nationale politiek bemoeid en met name zijn eigen rijkdom en plezier belangrijk vindt.

Sonja Silversong en Maelthas vertrekken de volgende ochtend naar Velprintalar, waar de rest die dag aankomt. Zij gaan 's avond direct naar de Masters of the Yuirwood. Shando praat hier met Andreas Sobror en Kishella Ferlantir. De twee willen mee naar Mesring om de menhircirkel te bekijken. In het gesprek komt nogmaals naar voren dat Andreas Sobror weinig op heeft met humans. Kyra Palphramond wil die nacht bij haar ouders slapen, maar het huis blijkt verlaten. Ze gaat naar de familie Hougham, buren van de familie Palphramond. Lord Ermyd Hougham vertelt Kyra dat haar ouders met Jeeves naar Urve zijn vertrokken. Haar vader Lord Hugo Palphramond heeft daar een aanstelling gekregen en heeft tegen Lord Ermyd Hougham gezegd daar een nieuwe carriere te zijn begonnen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.