Aglarond

Lord Yosmyd Curassaer is weer in Velprintalar. De avonturiers zoeken hem op in The Council Hall. Lord Yosmyd Curassaer claimt de mansion van Lord Desmond Elzar, maar Kyra Palphramond weet hem te overtuigen het schip van Lord Desmond Elzar te schenken aan een goed doel. Lord Yosmyd Curassaer geeft aan dat het leger het schip mag komen halen. De signet ring van Lord Desmond Elzar mag de groep houden, of omsmelten voor het goede doel.

Door het gesprek met Lord Yosmyd Curassaer vraagt de groep zich af hoe het zit met de mansion van Lord Vaughn. Kyra Palphramond vraagt na bij haar vader hoe dit zit. Die geeft aan dat er zolang geen andere claim is, ze de mansion kunnen bewonen. Mocht er een claim komen, kan bekeken worden wie er gelijk heeft. Overigens denkt Lord Hugo Palphramond dat een deel van de meubels inmiddels bij de buren staan.

De groep vertrekt naar de mansion van Lord Vaughn. Hier blijft Buck Sfiz achter om de boel in te richten. De groep gaat verder naar Emmech. Dit is 3 dagen te paard. Als Maelthas na weken The House of the Four Moons verlaat heeft hij een beestje op zijn schouder. De groep sommeert hem dit magisch ogende schepsel te verbergen. De laatste dag van de reis (Greengrass) komen ze door Dlusk. Hier werkt de broer van Rosamaiin, Marius Maedius, als kok in de inn. Marius zit in een rolstoel. Deze heeft Rosamaiin voor hem gemaakt. Hij serveert een lunch voor de groep en vertelt over zijn zusje. Kyra Palphramond valt het op, dat de verhalen alleen over de laatste jaren gaan.

Tegen het einde van de dag komen ze in Emmech aan. Ze gaan naar een inn: The Griffons Nest. Gaethas Ysberin, een grijzende half-elf, is daar waard. Hij herkent Apsalom nog van de diensttijd. Hij trakteert de groep op en drankje en vraagt naar Matrim.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.