Aglarond

De dagen erna gebeurt er weinig. De avonturiers zijn in afwachting van reactie van Captain Ceridwen Anwyl. Na 2 dagen wordt Apsalom in de kroeg benaderd door een half elf. Hij stelt zich voor als Idris Newienn en zegt lid te zijn van de Simbulmyn. Hij vraagt Apsalom of hij in Emmech op zoek wil naar de spion. Hij moet geduldig zijn en achterhalen wat deze spion weet en met wie de spion contact heeft, alvorens hij wordt gearresteerd of gedood. Hij geeft aan dat de opleiding tot Aglarondan Griffonrider van Kyra Palphramond en Yuiros Aenbras als dekmantel gebruikt kan worden. Apsalom mag zelf weten of hij zijn groepsleden inlicht, maar Idris Newienn benadrukt de discretie van deze missie. Apsalom krijgt een ring waarmee hij 1 keer per dag contact op kan nemen met Idris. Ook krijgt hij een backpack of holding. Een dag later krijgt Kyra Palphramond een uitnodiging voor de opleiding tot Aglarondan Griffonrider in EmmechYuiros Aenbras krijgt dezelfde uitnodiging. Ze moeten zich melden op 1 Mirtul.

Nog een paar dagen later komen de ouders van Kyra Palphramond terug. Kyra Palphramond heeft een goed gesprek met haar ouders tijdens het drinken van een glas slechte cognac. Ze vertelt over haar uitnodiging. Haar vader Lord Hugo Palphramond vertelt dat hij via Duke Varran Gloskil goede kans denkt te hebben om de vrijgekomen plek in de Royal council te krijgen. Op het moment dat Apsalom aankomt bij het huis om hier te slapen is wat Lord Hugo Palphramond betreft de gezelligheid over.

Deze week hebben ze hun magische items verkocht. Yuiros Aenbras draagt zijn deel van het geld af aan het wederopbouwproject in Riverside. Hij is in het ongewisse of hij zijn lawful act heeft volbracht. Torsten Fordenfroth gaat naar Griffonheight Keep om daar een richtlijn voor omgang met The Simbul achter te laten. 

Maelthas probeert zijn spellbooks te verkopen aan een Theskian merchant. Deze wil dit niet kopen, maar geeft aan wel een contact te weten. Deze informatie kost geld en Maelthas wil dit niet betalen. Later schakelt hij Apsalom in. Die weet te achterhalen dat er in Emmech een half orc uit Thesk zit, die hier wel in wil handelen.

Rosamaiin gaat naar de Masters of the Yuirwood. Zij maakt melding van haar encounter met het monster met tentakels. Dit blijkt een Deathkiss beholder. Bij de Masters of the Yuirwood hebben ze niet van een eerdere encounter met dit monster gehoord. Ze vraagt ook naar het voorval waarbij haar moeder om het leven is gekomen. De Masters of the Yuirwood zijn bekend met dit voorval. De enige overlevende was echter niet meer in staat om iets zinnigs uit te brengen. Zelfs zijn naam is onbekend.

Aan het eind van de tweede week van Tarsakh heeft vader Bernt Fordenfroth goed nieuws voor Torsten Fordenfroth. Hij is door Nerrol Hamastyl benaderd. Dit is de high steward van The Simbul. Hij zit namens haar in de Royal council. Hij heeft namens The Simbul spijt betuigd voor het voorval waarbij Bernt Fordenfroth zijn arm heeft verloren. Daarnaast heeft hij gevraagd of Fordenfroth zitting wil nemen in de Royal council. Hier hoort uiteraard ook een adelijke titel bij.

In huize Palphramond was de stemming heel anders. Lord Hugo Palphramond was zeer verbolgen. De glazen cognac werden achterover geslagen en hij hield een monoloog over de corruptheid van The Simbul en het kwaad van de half-elven. De aanstelling van een veteraan was een politieke schijnbeweging. Het was dan weliswaar geen half elf, maar iedereen is wel op het verkeerde been gezet. Door een veteraan te nomineren wordt de suggestie gewekt dat Aglaronds grootste gevaren van buitenaf komen, terwijl er Thayan spionnen, half-elven en criminelen vrij rond kunnen lopen in Aglarond zelf. Lord Hugo Palphramond staat niet open voor de relativerende woorden van zijn dochter, totdat zij zegt dat het land eigenlijk achter de schermen geregeerd wordt. De dagen erna besteedt hij zijn tijd aan het regeren van Aglarond achter de schermen.

26 Tarsakh is de verjaardag van Kyra Palphramond. Ze wordt 20. Dit wordt ‘s avonds gevierd in de Paladin inn.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.