Aglarond

Cutpurse(2)

Feast of the moon 1373

Met Apsalom wordt afgesproken ’s avonds naar de festhall te gaan. ’s Middags is de processie naar de begraafplaats om de voorouders te eren. Bij de processie spreken ze Sonja Silversong. Zij heeft het idee, dat een dag die iedere maand terugkomt met volle maan is. Dit lijkt de avonturiers een goede optie en na de processie gaan ze z.s.m. de guards inlichten. Ze spreken met Sergeant Telstar. Hij stuurt direct vier stake-outs naar de riooluitgang.

Torsten Fordenfroth, Kyra Palphramond, Buck Sfiz en Apsalom gaan naar de festhall. Ze zijn er enige humans en niet alle half-elven zijn blij met hun aanwezigheid. Apsalom spreekt met een groepje rassenhaters. Het eindigt met een scheldpartij, zonder verdere clues. Daarom gaan ze de stake-outs af. Hier is ook niks aan de hand.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.