Aglarond

Als de avonturiers terugkeren in het Yuirwood is het pikdonker. Het heeft gesneeuwd. In de sneeuw liggen verse sporen. Een humanoid op laarzen is zeer recent de menhircirkel uitgelopen. Sealmyd volgt de sporen en de groep wordt belaagd door krokodillen en slangen. Een ongewoon verschijnsel en de krokodillen blijken ook geen gewone beesten. Het zijn werecrocodiles. Ze worden aangevoerd door een priesteres van Sebek; de Mulhorandi god van de krokodillen. Met behulp van Sonja Silversong en Gwendolyn Kestral worden de werecrocodiles met gemak verslagen. De groep loopt naar het dorp van NarfedwynTanyuir. Ze komen hier na een uurtje aan. Het is midden in de nacht. Ze praten nog met een paar wachters en deze vertellen hun dat Lord Eifion Ellis in Velprintalar is, voor een bijeenkomst van de Royal council. Ze kunnen in de gastenvertrekken overnachten.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.