Aglarond

De volgende dag vertrekken de avonturiers richting Velprintalar. De reis duurt drie dagen en voert langs Dlusk, Osker, Furthinghome en Orlthar. Hier koopt de groep nog een paar parels om te identificeren. Tegen het einde van de middag van de derde dag komt de groep bij paardenfokkerij Aenbras aan en worden de paarden ingeleverd.

Het laatste stuk richting Velprintalar onstaat weer discussie tussen Kyra Palphramond en Sonja Silversong. De groep is er klaar mee en er wordt een ultimatum gesteld. Narfedwyn stelt voor te stemmen wie groepsleider wordt. Gwendolyn Kestral wordt gekozen. Kyra Palphramond is het niet eens met het proces en verlaat de groep.

Die avond in Velprintalar worden nog diverse gesprekken gevoerd. Torsten Fordenfroth en Gwendolyn Kestral gaan naar Sergeant Telstar. Ze spreken met hem over de hoorn, over Yllfigir en over de aanslag op de groep en het gevonden briefje. Sergeant Telstar vertelt dat alle officieren binnen het leger en alle leden van de Royal council toegang hebben tot de avonturiers-charters. Mbt tot Yllfigir zijn er geen concrete aanwijzingen. Yllfigir is een tussenpersoon van de onderwereld, al zes jaar actief. Waarschijnlijk is hij een nobelman met eigen handelshuis. Sporen lopen telkens dood in de shanties. Sergeant Telstar zal een verzoek schrijven voor de Simbulmyn. Deze zullen legend lore uitvoeren op de hoorn. De volgende ochtend kan het verzoek worden opgehaald.

Ondertussen heeft Sonja Silversong een gesprek aangevraagd met Mother Dyltharra Buelth, de hoogste priesteres van The House of the Four Moons. Het onderwerp (lycanthropes in het Yuirwood) is zo belangrijk, dat ze aan mag schuiven voor het diner. Sonja Silversong vertelt Mother Dyltharra Buelth over de avonturen tot dusver en speculeert met de Mother over de lycanthropes. Aangezien het allen afflicted lycanthropes waren, die zelf niet in staat zijn de curse te verspreiden, wordt aangenomen dat de leider van de werecrocodiles nog ergens rondloopt. Mother Dyltharra Buelth adviseert Sonja Silversong om allereerst de missie af te maken, maar hierbij clues over de lycanthropes te verzamelen. Sonja Silversong vertelt ook over haar conflict met Kyra Palphramond. Ze krijgt van Mother Dyltharra Buelth een reprimande. Daarna besluit Sonja Silversong naar Kyra Palphramond haar ouderlijk huis toe te gaan, om haar excuses aan te bieden. Deze worden niet aanvaard.

Ook Torsten Fordenfroth loopt nog langs Kyra Palphramond en gaat dan naar de Paladin inn, om de rest van de groep bij te praten. Apsalom is eerst langs de ouders van Matrim gegaan om hen te vertellen over de dood van hun zoon. Echter, hij vond hun huis verlaten. In de tafel stond een dolk. Deze bevestigde een briefje aan het blad. Op dit briefje staat:

"Ik hoorde dat je weer in de stad bent. Je kan onze ontmoeting niet blijven uitstellen. Je ouders zijn bij mij."

Apsalom probeert buren te spreken te krijgen, maar zonder succes. Hij keert ook terug naar de Paladin inn en vertelt de groep over het voorval en over de achtergrond van Matrim en hem.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.