Aglarond

Tijdens wederom een verhitte discussie tussen Sonja Silversong en Kyra Palphramond komt Lady Gwenna Ellis binnen. Zij bedankt de avonturiers en vraagt naar de historische star-elven voorwerpen die de groep heeft gevonden. Besloten wordt ze in Tanyuir achter te laten en in Velprintalar met Lord Eifion Ellis te onderhandelen over de prijs. Duladora Trameldor vraagt de groep of ze begeleid kan worden naar haar dorp, Tilbron. In ruil hiervoor biedt ze de groep een elventreetent aan. Tilbron ligt twee dagen reizen naar het westen, verder het Yuirwood in. De groep gaat akkoord en ze vertrekken aan het eind van de ochtend richting Tilbron.

Na twee dagen vol discussie tussen Sonja Silversong en Kyra Palphramond, waarbij Gwendolyn Kestral als mediator optreedt, komt de groep aan in Tilbron. Duladora Trameldor is thuis. Haar vader, lord Berdask Trameldor is er niet. Die is ook in Velprintalar. De groep krijgt als dank twee elventreetents.

De volgende dag gaan ze verder naar Mesring, in het noorden. Hier komen ze na wederom twee dagen aan. De paarden zijn nog niet verkocht. Maar de groep moet wel bij betalen voor 35 dagen stalling en verzorging. In Mesring worden nog een paar parels gekocht om magische spullen te identificeren.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.