Aglarond

Closing the gap

25 eleint t/m 2 marpenoth 1374

De volgende ochtend cast Gwendolyn Kestral sending en stuurt ze bericht naar High-Captain Hover Seawind: “Hier Gwendolyn Kestral. Weten van aanval op uw persoon met magische spiegel (Mirror of Opposition) door Sons of Hoar. Waak hiervoor, wij gaan er achteraan.” High-Captain Hover Seawind antwoord: “Ok, dank je en succes.”

Deze dag en de volgende dagen volgen de avonturiers de sporen van de groep deserteurs. De sporen leiden in een behoorlijk rechte lijn door de Tannath Gap naar het noorden, vermoedelijk naar Thesk. Ze komen erachter dat de groep uit 12 personen bestaat en niet uit 10. Langzaam lopen ze op hen in. Narfedwyn blijft het gevoel houden dat er aan haar getrokken wordt, maar ze houdt zich sterk en weerstaat de drang om naar het zuiden te gaan.

Aan het eind van de zevende dag sporen volgen heeft Shando het idee dat ze waarschijnlijk nog maar een uurtje achterliggen. Ze besluiten om de volgende ochtend veel eerder op te staan en dat laatste stukje te dichten om de deserteurs bij het krieken van de dag te overvallen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.