Aglarond

De avonturiers lopen om de Singing Sands heen, op zoek naar de plek waar Harl Beskel en Henwas Olier met de gnolls de Sands uit zijn gelopen. Ondertussen vliegt Kyra Palphramond met Shando naar de plek waar ze de gnoll leider heeft gedood. Hiervandaan lopen 2 sporen. De groep is teruggegaan en de wolf is de andere kant op gelopen. De groep is teruggegaan naar het kamp en deze ochtend vertrokken naar het noorden, over het pad dat de gnolls al eerder hadden genomen.

Kyra Palphramond en Shando voegen zich bij de andere avonturiers en ze zoeken de plek waar Harl Beskel, Henwas Olier en de gnolls waarschijnlijk de Singing Sands uit komen. Shando vindt deze en ze zetten hier hinderlaag op. Harl Beskel, Henwas Olier en de gnolls komen tussen de zandduinen uit en de groep valt aan. Twee gnolls worden gedood, de rest wordt gevangen genomen.

Ze verhoren Harl Beskel. Hij probeert eerst allerlei smoesjes op te hangen, maar vertelt dan dat hij in Milvarune in de Brass Mug een Theskian merchant ontmoet. Dit is een typische Damaran human, waarvan hij de naam niet weet. Deze merchant levert de duiven. Harl Beskel heeft op dit moment nog 1 duif. De andere duiven (hij had er 3) heeft hij al verstuurt. Hiermee heeft hij te kennen gegeven dat hij stopte omdat zijn dekmantel weg was.

De groep laat de laatste duif los, deze vliegt naar het oosten. Die avond lichten ze Duchesse Mantelia Parsuns in over hun vangst en ze kondigen aan de volgende dag terug te komen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.