Aglarond

Yuiros Aenbras en Kyra Palphramond nemen Gwendolyn Kestral en Sonja Silversong mee op hun griffons naar Emmech. Hier krijgen ze de restoration van priesteres Mirna Obray van Selune. Kyra Palphramond en Sonja Silversong praten Duchesse Mantelia Parsuns bij. Duchesse Parsuns vertelt dat King Elthond altijd terugkeert 's nachts en dat er halverwege de Singing Sands één veilige plek is. 

Ondertussen zijn Rosamaiin en Apsalom met de rest van de avonturiers teruggegaan de Singing Sands uit. In de middag ontmoeten de groepsleden elkaar weer in de buurt van de plek waar Harl Beskel en Henwas Olier een paar dagen eerder kamp hebben opgeslagen. Ze wachten hier in een hinderlaag, maar er komt niemand.

De volgende dag vliegt Kyra Palphramond met Rosamaiin richting de het kamp in de Singing Sands. Ze zien de groep gnolls, met Harl Beskel en Henwas Olier lopen. Ze lijken onderweg terug en zijn net bij hun kampplek vandaan. Kyra Palphramond en Rosamaiin vliegen door naar de kampplek. Hier kijkt Rosamaiin naar sporen. De vorige dag zijn de gnolls heen en weer gelopen richting het westen. Toen hebben ze mogelijk sporen van de groep gevonden. Nu lijken ze verder naar het westen te gaan. Kyra Palphramond vliegt over de sporen heen en komt er achter dat de sporen afbuigen naar het noorden, richting de Tannath Gap. Ze besluit de sporen te volgen en vliegt de groep achterop. Ze zet de aanval in en chargeert op de gnoll leider. Harl Beskel, Henwas Olier en de gnoll leider vuren hun bogen, maar missen. Kyra Palphramond wordt verrast door de vechttechiek van de andere gnolls. Met hun lange armen weten ze verder te reiken met hun shortspears dan Kyra Palphramond had ingeschat. Desondanks worden zij en haar griffon niet geraakt. Met een machtige stoot dood Kyra Palphramond de gnoll leider, daarna vliegt ze door. Ze haalt Rosamaiin weer op en ze gaan naar de rest van de groep. Het is te laat om de Singing Sands weer in te gaan, dus de groep besluit te wachten tot de volgende dag.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.