Aglarond

De volgende ochtend vroeg worden de families bij paardenfokkerij Aenbras ingelicht. Ook wordt een bericht naar de ouders van Kyra Palphramond gezonden. Maelthas spreekt met een Theskian merchant: Tendan Helfer. Hij wil magische spullen handelen met deze man. De merchant gaat op zoek naar de spreuken: secret page en scrying. Yuiros Aenbras wordt door The House of the Four Moons en de guards aangespoord om laatste clue m.b.t. Sirwa Vaughn (een buitenhuis langs de kust) uit te zoeken. Het kan heel goed zijn dat zij hier nergens te vinden is, maar dit moet nagegaan worden om het uit te kunnen sluiten.

De avonturiers gaan op weg. Ze volgen het pad naar het oosten tot de y-splitsing en nemen daarna niet de route naar paardenfokkerij Aenbras en verder naar Furthinghome, maar gaan de andere kant op langs de kust. Ze volgen een aantal verse sporen en besluiten als eerste de huizen te benaderen waar deze sporen heen leiden. Narfedwyn gaat in vermomming als Marla Bossi. Ze benaderen het eerste huis en spreken met de butler en de heer de huizes: Lord Claus Algar. Hij werkt in The Council Hall en is net terug uit Velprintalar. Sirwa Vaughn of een vrouw die op haar lijkt kent hij niet. Volgens hem kan zij ook niet bij zijn directe buren zijn. Hij wijst naar een huis verderop waar een aantal maanden geleden nieuwe bewoners zijn gekomen.

Ze gaan naar dat huis. Yuiros Aenbras scout rond de ommuurde mansion en ziet een groep Thayans. Hij sluipt terug, maar wordt gezien. Direct cast één wizard 3 spreuken: vitriolic spherecelerity en teleport. Hij neemt met zijn teleport 2 andere wizards en 2 warriors mee. Yuiros Aenbras heeft de indruk dat hij de overblijvers bedondert. Er blijft 1 vrouwelijke wizard over, met een cleric van Shar en 2 warriors. De vrouw cast rainbow pattern en probeert Yuiros Aenbras hiermee naar de rand van een klif te leiden. Sonja Silversong weet hem op tijd uit zijn fascinatie te halen. De cleric vecht vanuit een blacklight (zwarte bol). Sonja Silversong is de eerste die hier op instormt. Zij krijgt vervolgens de spreuk bestow curse op haar dak. De Thayans worden uiteindelijk allemaal gedood.

De lijken worden doorzocht. Naast een aantal magische voorwerpen vinden ze een briefje. De cleric heeft deze bij zich. Op het briefje staat het volgende:

Homen Odesseiron en Azhir Kren bereiden een invasie op Rashemen voor. Wees extra alert en rapporteer verdachte situaties en vijandigheden direct. Yaphyll wil het weten.”

De namen zeggen ze niks. Het huis is luxe ingericht. Hetgeen standaard is voor buitenhuizen. De werkkamer is zwaar beschadigd. Brandplekken van zuur hebben het meubilair aangetast. Een stapel papieren is bijna volledig weggevreten. Ze vinden hier nog een paar aanwijzingen die wijzen op een spion van Thay in Emmech. In een bureaula vinden ze nog een aantal documenten met informatie over Aglarond. In het document staan allerlei namen en functies van belangrijke personen: Council Members, handelaren, legerofficieren en hoge priesters.

Ze benaderen nog een buurman. De buurman vertelt dat hij de nieuwe bewoners niet kent. In het huis woonde vroeger een alleenstaande man: Lord Vaughn. Lord Vaughn werkte als scribe op in The Council Hall. Volgens de buurman had hij geen vrouw en kinderen. De buurvrouw heeft de laatste tijd wel eens een vrouw naar het huis zien lopen. De vrouw die zij omschrijft lijkt op Sirwa Vaughn.

Ze gaan terug naar Velprintalar. De lijken van de cleric en de wizard nemen ze mee. Als ze de stad binnen lopen, komen ze langs een post van de guard. De guards spreken ze aan. Ze willen weten hoe ze aan de lijken komen. Ze leggen de situatie uit. Eén van de guards gebiedt de lijken binnen in de wachtpost te leggen. De guards zullen daarna Griffonheight Keep inlichten, zodat discreter vervoer kan worden geregeld. Kyra Palphramond en Torsten Fordenfroth nemen de lijken mee naar binnen. Nadat de guard de deur achter hen heeft dicht gedaan verandert hij in een vrouw. Het is The Simbul. Zij vermomt zich wel vaker als commoner.

The Simbul geeft aan de groep in de gaten te hebben gehouden sinds hun terugkeer uit Halendos. Ze wil alles weten over de informatie die de groep heeft achterhaald en vraagt om de aantekeningen. Apsalom wordt naar binnen geroepen. Hij overhandigt de papieren. The Simbul bekijkt ze aandachtig, bedankt het drietal en verdwijnt vervolgens met de papieren en de lijken; de groep en de tweede guard in verwarring achterlatend.

De groep haast zich om de situatie aan Captain Ceridwen Anwyl uit te leggen. Zij zegt toe navraag te zullen doen bij High Captain Hover Seawind; leider van de Simbulmyn en hoogste in rang bij de Aglarondan Griffonriders in Velprintalar. Kyra Palphramond vraagt of Captain Ceridwen Anwyl een goed woordje voor haar wil doen bij de high captain. Anwyl zal dit doen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.